Böcker

Svenskt visarkiv ger ut flera olika skriftserier och dessutom enstaka publikationer. Utgivningen är kopplad till det pågående arbetet med bearbetning och tillgängliggörande av samlingarna och även till konferenser, forskning och samarbete med andra institutioner. Beställ böcker och se samtliga titlar via prislistan. Många av Svenskt visarkivs titlar finns även att beställa från de större bokhandlarna på nätet, till exempel Adlibris och  Bokus. 

Senast utgivet

Visarkivets skriftserier

Beställ böcker via prislistan.

Övriga publikationer