Sök i samlingarna

Det finns flera sätt att söka i Visarkivets samlingar. I Folkmusikkommissionens notsamling finns noter till över 100 000 låtar. Via andra databaser kan du ta reda på om en särskild visa eller låt finns i samlingarna för att sedan beställa den från Visarkivet. Vänd dig till expeditionen om du har några frågor eller vill ha hjälp att söka i samlingarna.

Kortkataloger

I de skannade kortkatalogerna finns vägar till material som annars är svårtillgängligt. Korten innehåller bland annat handskrivna anteckningar och kan vara bitvis svårlästa – vänd dig till Visarkivets expedition om du har frågor.