I hyllorna på Visarkivet

I samlingarna finns ljud- och videoinspelningar, handskrivna och tryckta noter, fotografier, böcker samt person- och föreningsarkiv inom folkmusik, folklig dans, jazz och äldre populärmusik. Materialet förvaras i klimatanpassade arkivlokaler för att säkerställa det långsiktiga bevarandet. Vänd dig till expeditionen för att söka i och ta del av samlingarna.