Kampen om jazzen

Av Göran Nylöf

Med jazz som utgångspunkt redovisar sociologen Göran Nylöf den heta ideologiska debatt som fördes i ledande branschtidningar under den dynamiska efterkrigstiden.

Under 1920- och 30-talet hade kampen gällt för eller mot jazzen och huvudsakligen stått mellan unga entusiaster och representanter för etablissemanget. Efter kriget uppstod i stället en kamp mellan de två ideologierna traditionalism och modernism om jazzen. Stilriktningar som swing, bebop, dixieland och cool jazz användes som slagträn i artiklar och på insändarsidor i huvudsakligen Orkesterjournalen och Estrad.

Nylöf har av praktiska skäl avgränsat sin studie till åren 1945-55, en epok då ungdomskulturen växte sig stark och ”tonåring” blev ett begrepp. Denna bok kan då också ses som en tidig studie av hur viktig musik och musikstilar blivit för ungas identitet.

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera