" "

De Osynliga Melodierna av Märta Ramsten. Foto: Herman der Nederlanden 

De osynliga melodierna

– Musikvärldar i 1800-talets skillingtryck

Märta Ramsten

Att skriva om skillingtryckens melodier är egentligen omöjligt. Vistexterna finns i trycken men vilka melodier de skulle sjungas till anges sällan. För samtidens köpare var melodivalet många gånger självklart, medan dagens sångare och forskare ofta saknar ledtrådar till texternas musikaliska utformning. Vad kan vi då veta om melodierna? Hur anpassades text och melodi till varandra i denna kombination av skriftlig och muntlig förmedling?

Om bruk och återbruk av melodier i 1800-talets skillingtryck skriver Märta Ramsten, mångårig utforskare av det folkliga musikaliska kulturarvet. Förutom att belysa visornas melodivärldar ger framställningen en ingående och ofta roande inblick i skillingtryckens roll i samtidens sociala och politiska liv.

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 48

Boken utges med stöd av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Beställ boken från Svenskt visarkiv

Kommentarer

Kommentera