Samfundet för visforskning

Intresserad av visor och låtar och deras historia? Då är Samfundet för visforskning något för dig!

Stödförening till Visarkivet

Samfundet för visforskning är en stödförening till Svenskt visarkiv, grundad i samband med arkivets förstatligande 1970. Samfundets syfte är bland annat att främja svensk och jämförande vis- och folkmusikforskning. Det sker genom att Samfundet för visforskning varje år ger ut en publikation som antingen innehåller ny forskning från Svenskt visarkiv, utgivning av tidigare opublicerat material eller återutgivningar av intressanta men svårtillgängliga utgåvor. 

Årsmöte brukar äga rum i maj månad och följs av ett samkväm med musikalisk underhållning och enkel förtäring.

Kontakt: wictor.johansson@musikverket.se

Samfundet för visforskning 
Svenskt visarkiv 
Box 16326 
103 26 Stockholm

Bli medlem i samfundet

Så blir du medlem
Betala in årsavgiften på Samfundets plusgirokonto 65 18 48-4, ange ditt namn och postadress. Årsavgiften är för närvarande 175 kronor, 225 kronor för den som bor utanför Sverige. 

Medlemsförmåner
Medlemmar får Samfundets för visforskning årliga medlemspublikation. Tidigare års medlemsböcker kan köpas till medlemspris i Svenskt visarkivs expedition eller genom att sätta in 175 kronor (225 kronor utanför Sverige) på Samfundets plusgirokonto. Ange det år du är intresserad av. Se listan nedan för aktuell årsbok och tidigare årsböcker. 

Medlemmar får köpa Svenskt visarkivs skrifter till 20 procents rabatt.

Utgivna årsböcker

 • 2017. Jörgen Dicander: Folkliga koraler från Dalarna. Bo Ejeby Förlag.
 • 2016. Karin Strand: Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck. Gidlunds förlag.
 • 2015. Märta Ramsten, Karin Strand och Gunnar Ternhag (red.): Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2014. Adolf Iwar Arwidsson. Svenska fornsånger. En samling af Kämpavisor, Folk-visor, Lekar och Dansar, samt Barn- och Vall-sånger. Uppsala och Helsingfors: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2013. Eva Danielson och Märta Ramsten: Du gamla du friska. Från folkvisa till nationalsång. Stockholm: Atlantis.
 • 2012. Sigurd Stenvall: Sång under segel. Nyskrivet förord av Mathias Boström och Eva Danielsson.
 • 2011. Ulf Peder Olrog: Studier i folkets visor. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Karin Strand.
 • 2010. Julens visor. Nytryck av uppl. 1936.Inledning av Ingrid Åkesson. Bok + cd.
 • 2009. Visor från skånska landsbygden, samlade av Nils Andersson.Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Märta Ramsten.
 • 2008. Gunnar Ternhag (red.): Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2007. Margareta Jersild och Märta Ramsten: La Folia. Bo Ejeby Förlag.
 • 2006. Märta Ramsten och Gunnar Ternhag: Zorn och musiken. Mora: Zornsamlingarna.
 • 2005. Visans Gyllene Tid. Dubbel-cd med häfte, i urval av Peder Svan.
 • 2004. Nils Svanfeldt Sång- och visbok. (Ursprungligen utgiven 1936)
 • 2003. Folkliga koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland samlade av Olof Andersson. Gidlunds förlag. (Ursprungligen utgiven 1945)
 • 2002. Dan Lundberg & Gunnar Ternhag: Musiketnologi. En introduktion. Gidlunds förlag.
 • 2001. Eva Danielson m.fl. (red.) En brokig samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951 – 2001.
 • 2000. Ballader. Gidlunds förlag.
 • 1999. Sven-Bertil Jansson. Den levande balladen. Prisma
 • 1998. Eva Danielson & Märta Ramsten. Räven raskar. En bok om våra sånglekar. Gidlunds förlag.
 • 1997. Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld: Visor ock Melodier. (Ursprungligen utgiven 1892)
 • 1996. Visa i Värend. Föredrag från Nordiskt Vissymposium i Växjö 1993.
 • 1976–1995. Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning.

Årsböcker kan köpas via prislistan.

Sumlen

Sumlen är Svenskt visarkivs och Samfundet för visforsknings gemensamma årsbok som gavs ut mellan 1976 och 1995. Sumlen omfattar uppsatser, materialeditioner och recensioner på vis- och folkmusikforskningens område med störst utrymme för den svenska forskningen.

Eftersom materialet i hög grad är samnordiskt, har även representanter från de övriga nordiska länderna ingått i redaktionskommittén. Artiklarna är skrivna på svenska, norska eller danska, med en sammanfattning på engelska. Även utomnordisk forskning med nordisk relevans förekommer i viss mån, särskilt i recensionsavdelningen.

Namnet Sumlen betyder samling, blandning, och är även namnet på en omfattande handskriftsvolym av Johannes Thomae Bureus (1568–1652 ), en av portalfigurerna i svensk kulturminnesvård. Vissa av hans insamlade visor finns i den ursprungliga Sumlen, som förvaras på Kungl. biblioteket i Stockholm.

Sumlens årgångar kan beställas via Svenskt visarkivs prislista.