Svenskt visarkiv

Bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner. Kulturarv och insamling som inspiration för nyskapande.

Besökstider

Expeditionen är stängd under sommaren p.g.a. flytt till nya lokaler.

Besöksadress
Tegeluddsvägen 100, Stockholm

Från och med 17/8 svarar vi åter på mejlförfrågningar samt har telefontid tisdagar kl. 13.00 – 16.00.

visarkivet@musikverket.se

08-519 554 88

Hitta hit/karta

Följ oss på
Följ Svenskt visarkiv på Facebook Följ Svenskt visarkiv på Twitter

Bloggat från Svenskt visarkiv