" "

Bosnians in Sweden – Music and Identity by Jasmina Talam. Foto: Jonas André 

Bosnians in Sweden

– Music and Identity

In 2018 the ethnomusicologist Jasmina Talam, associate professor at the the Academy of Music, University of Sarajevo was guest researcher at Svenskt visarkiv (The Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research). During her stay she conducted field work among the Bosnian-Swedes in Sweden. This report is a presentation and an analysis of her findings. The project was financed by the Bernadotte-program at the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture.

The focus of the project was the Bosnian associations and their organized music-making. Through this work, Jasmina Talam has produced a comprehensive description of Bosnian music and dance in Sweden regarding musicians, styles, genres, music groups and arenas. By applying a broad understanding of Bosnian music, an interesting and valuable approach, she avoids being trapped in a definition of “the Bosnian” as a purely ethnic category. Talam includes both “music from Bosnia” and “music practiced by Bosnians”, which also means that the first category comprises Bosnian music practiced by non-Bosnians, and that the other includes music that is not presented as “typically” Bosnian.

An essential observation in her research is how important music and dance have been in the establishment of Bosnian associations in Sweden. Talam notes that the formation of music and dance groups were among the first common social activities that Bosnian refugees started with when they arrived in Sweden. The groups formed around these activities still are the core of the Bosnian associations and also what has kept them together over the years. Another important reflection is that the music genre sevdalinka has become a superior and inclusive music category in Sweden that seems to symbolize “Bosnianness” in a much stronger way than it has ever done in Bosnia.

Read Bosnians in Sweden

Svenska:

År 2018 var etnomusikologen, docent Jasmina Talam från Musikakademien vid Universitetet i Sarajevo, gästforskare vid Svenskt visarkiv. Under sin vistelse bedrev hon fältarbete i den bosniska minoriteten i Sverige. Denna rapport är en presentation och en analys av hennes arbete. Projektet finansierades genom Bernadotteprogrammet vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Projektets inriktades på organiserat musikskapande inom de bosniska föreningarna i Sverige. Jasmina Talam har gjort en omfattande beskrivning av bosnisk musik och dans i Sverige vad beträffar musiker, stilar, genrer, musikgrupper och arenor. Genom att tillämpa en bred tolkning av vad som är bosnisk musik undviker hon att fångas i en definition av ”Bosnien” som en rent etnisk kategori. Talam tar med både ”musik från Bosnien” och ”musik som utövas av bosnier”, vilket också innebär att den första kategorin även omfattar bosnisk musik som utövas av icke-bosnier, och att den andra inkluderar musik som vanligtvis inte presenteras som bosnisk. En viktig iakttagelse i hennes forskning är hur viktig musik och dans har varit vid upprättandet av bosniska föreningar i Sverige. Talam konstaterar att bildandet av musik- och dansgrupper var en av de första gemensamma sociala aktiviteter som bosniska flyktingar började med när de anlände till Sverige. De grupper som bildas kring dessa aktiviteter är fortfarande kärnan i de bosniska föreningarna och också det som har hållit dem samman under åren. En annan viktig reflektion är att musikgenren sevdalinka har blivit en mycket viktigare och inkluderande musikkategori i Sverige än den någonsin varit Bosnien.

Boken är skriven på engelska. 

Bosnians in Sweden som PDF

Kommentarer

Kommentera