Publikationer

Böcker, cd-skivor och skrifter. En viktig del av Svenskt visarkivs arbete är utgivning. Här återfinns såväl akademisk forskning som populärvetenskapliga skrifter, cd-skivor och kommenterade notutgåvor. Visarkivet arbetar hela tiden med att göra mer material tillgängligt för fler. Det sker också genom samarbeten med andra institutioner i utgivningsprojekt och i radioproduktioner som kan ge perspektiv på det musikaliska kulturarvet i vidare kretsar. 

Visarkivets publikationer

Fördjupa dig