Litterär visa

Arkiv, klippsamlingar, noter och låttexter inom genren litterära visor.

Vem skrev låten?

Litterära visor är alster av en särskild, namngiven författare, till skillnad från den folkligt traderade (muntligt förmedlade) visan som vanligtvis saknar känd upphovsman och som ofta finns i en mängd varianter. Visarkivets fokus har från starten legat på folkmusik men här finns en mängd material av och efter upphovsmän och utövare inom denna visfalang. Läs mer om den litterära visgenren.

Bellman och Lars Wivallius är äldre exempel på utövare inom den litterära visgenren, från 1900-talet kan Evert Taube, Margit Lagerheim-Romare, Cornelis Wreesvijk och Barbro Hörberg nämnas medan bland annat Lars Winnerbäck och Laleh företräder genren i början på 2000-talet. Lyssna på fler exempel.

Sök i samlingarna

Sök efter tryckta visor och noter i bland annat Vis- och låtregistret. Registret innehåller 180 000 poster – från 1500-talets adelsvisböcker till dagens moderna visor och schlagermelodier. Sök i Visarkivets samlingar.

Arkiv efter utövare som Peder Svan och Git Magnusson, organisationsarkiv efter Yrkestrubadurernas förening och klippsamlingar om Barbro Hörberg och Evert Taube. Det är några exempel på material som du kan få hjälp att överblicka och ta fram på plats. Läs mer om expeditionen.