Svenskt visarkivs bibliotek

Ta del av musikutgåvor och facklitteratur inom Visarkivets ämnesområden. 

Välkommen till biblioteket

Som besökare kan du beställa fram litteratur ur Svenskt visarkivs bibliotek för läsning på plats i läsesalen. Det finns även ett mindre referensbibliotek i direkt anslutning till expeditionen. Materialet kan inte lånas hem, men det går bra att kopiera ur det för eget bruk.

Arbetet pågår med att registrera böckerna i Visarkivets bibliotek i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Därmed blir beståndet successivt sökbart på webben.

Visor och folklig instrumentalmusik

Bibliotek innehåller i första hand tryckta utgåvor av visor och folklig instrumentalmusik. Här finns historiskt viktiga utgåvor som E.G. Geijers och Arvid August Afzelius Svenska Folkvisor (1814–1818), Adolf Ivar Arwidssons Svenska Fornsånger (1834–1842) samt Svenska Låtar (1922–1940) med flera.

Under de senaste 125 åren har en stor mängd samlingar av visor och annan folkmusik utkommit. En del av dessa upptar material från flera delar av Sverige, medan andra representerar en viss region eller enstaka spelmäns repertoarer. Visarkivet strävar efter att ha fullständiga samlingar även av dessa – ofta svåråtkomliga – böcker och häften. 

Sångböcker

I biblioteket finns samlingar av skolsångböcker från olika tider, folkrörelsesångböcker, studentsångböcker, sång- och psalmböcker från olika religiösa samfund och så vidare.

Danslitteratur 

Biblioteket innehåller litteratur om folkdans och annan social dans från olika tider. Det finns studier om dans och dansbeskrivningar, mest fokuserat på dans i Sverige men även ett antal om Norden och övriga Europa.

Facklitteratur och periodika

Biblioteket innehåller även facklitteratur som belyser Visarkivets musik- och dansområden och dess plats i samhället. Periodikasamlingen upptar årsböcker och tidskrifter från samma ämnesområden, även ett antal utländska titlar. Vidare finns en omfattande samling tidningsurklipp.

Biblioteket innehåller främst svenskspråkiga utgåvor, men här finns även böcker på andra nordiska språk samt engelska och tyska.