Schlager

Visarkivet har en omfattande samling av schlagernoter och texthäften från 1900-talets förra hälft, liksom referenslitteratur och material kring revyscenens populära profiler som Ernst Rolf och Karl Gerhard.

Schlagern – en omstridd genre

Var går egentligen gränsen mellan folklig och populär musik, mellan till exempel visa och schlager? Frågan kan diskuteras med hetta, men i praktiken är det knappast möjligt eller ens meningsfullt att göra någon strikt uppdelning, särskilt inte när det gäller det tidiga 1900-talets sångutbud för den breda publiken. I skillingtryck och i schlagerhäften, i handskrivna visböcker och på grammofonskivor samsas traditionella visor med samtidens aktuella slagdängor. Lika diskutabel är den av historieskrivarna omhuldade linjen mellan schlager och jazz. Termen jazz syftade till en början på snart sagt allt som ansågs nytt och modernt, och de så kallade jazzorkestrarna spelade i själva verket låtar med vokalister av de mest skilda slag.

Mer schlager och revy

Känsliga bitar – lyssna på tidig sentimental smörsång och ta del av en historisk schlagerexposé!

Musik- och teaterbibliotekets arkiv – mer material för den som är intresserad av revyscenen.

Toner som slår

Det tyska begreppet schlager ("något som slår", det vill säga publikframgång, försäljningssuccé) kom in i svenska språket i början av 1900-talet och blev ett begrepp för moderna, medryckande sånger som framfördes av tidens populära artister. Man brukar tala om mellankrigstiden som schlagerns guldålder, en period då marknaden för lättare underhållningsmusik formligen exploderar i takt med ljudtekniska landvinningar som grammofon, radio och film. Många, många av de slagdängor som florerade under denna period finns i notblad och texthäften i Svenskt visarkiv. Sök i Visarkivets samlingar.