Expeditionen

Har du frågor om samlingarna? Vänd dig till expeditionen för att få svar av Visarkivets ämnesexperter, söka i databaserna, beställa fram och ta del av material. Besök expeditionen på plats eller ta kontakt via telefon eller mejl.

Besök Visarkivet

Expeditionen
Tegeluddsvägen 100, Stockholm
E-post: info@svensktvisarkiv.se
Tel: 08-519 554 88

Öppettider 
Helgfri tisdag & torsdag klockan 13–17 eller enligt överenskommelse.

6 juni – stängt

Hitta hit
Res med SL
Tillgänglighet

Studiebesök
Ett studiebesök vid Svenskt visarkiv kan innebära en allmän orientering om verksamheten, men kan också skräddarsys efter besöksgruppens speciella inriktning och önskemål. Studiebesöket kan omfatta föreläsningsmoment, demonstration av arkivmaterial, samt praktisk handledning beträffande databaser och samlingar.

Visarkivet tar emot grupper från föreningar, skolor och högskolor. Av praktiska skäl bör gruppen inte vara större än cirka 25 personer.

För att boka studiebesök, kontakta Roger Bergner.

I expeditionen

I expeditionen kan du:

  • söka i Visarkivets kataloger efter texter, melodier, ljudinspelningar och annat material
  • söka fakta om folklig musik och dans, jazz, musiketnologi och angränsande ämnen
  • lyssna på traditionsinspelningar och kommersiellt utgivna skivor i lyssningsrummet
  • läsa och kopiera mikrofilmat material
  • beställa fram litteratur ur arkivets bibliotek för läsning på plats i läsesalen
  • ta fotokopior för eget bruk
  • köpa böcker och skivor (se prislista)

Tillgänglighet och trivselregler

Handikapptoalett med skötbord finns. Undvik störande mobiltelefonsamtal. Mat och dryck får inte förtäras i lokalerna. Husdjur (förutom ledarhund) lämnas utanför huset.

Söka och ta del av material

Långt ifrån allt text- och notmaterial är sökbart via webben, däribland sådant som finns förtecknat i äldre kortkataloger. Arbetet med att digitalisera korten och göra dem sökbara online pågår kontinuerligt. Expeditionspersonalen kan hjälpa till med vidare sökningar om du inte hittar det du letar efter i de tillgängliga katalogerna.

Förutom visor, låtar och ljudinspelningar finns mycket annat material i samlingarna – till exempel tidningsklipp, personarkiv, affischer, skivor, litteratur och foton – som endast är sökbart i Visarkivets lokala databas. Välkommen hit och sök själv, eller vänd dig till expeditionen med förfrågningar.

Arkivmaterial får normalt studeras i Svenskt visarkivs lokaler. Av säkerhetsskäl kan maximalt fem enheter åt gången beställas fram som läsesalslån. Ömtåligt arkivmaterial och audiovisuella material kan behöva migreras till digitalt format av Svenskt visarkiv innan användaren kan få ta del av det. För att få ut mesta möjliga av ditt besök är det därför bra att höra av sig i förväg till expeditionen så att personalen kan ta fram/förbereda materialet.

Besökare kan boka besök utanför expeditionstid i överenskommelse med personal, i mån av tid. Förfrågningar om sådana besök ska ställas till expeditionen minst en vecka före önskad besöksdag.

Kopior och fjärrlån

Visarkivet har ingen utlåning av noter och böcker, men i expeditionen kan besökaren kan själv ta papperskopior för eget bruk (2:-/sida) eller skanna till usb-minne eller sin egen mejl (vilket är gratis). För mikrofilm är både pappersutskrift och skanning till usb-minne möjligt. Kopieringskort och usb-minnen kan köpas i expeditionen.

Kopior för privat bruk eller forskning kan även beställas via expeditionen. Digitala kopior (pdf-filer) och papperskopior på enstaka texter/noter som ej omfattas av upphovsrätten (se nedan) förmedlas kostnadsfritt av Svenskt visarkiv via mejl eller post. Beställningar av papperskopior som överstiger 10 sidor debiteras med 4:-/sida plus porto.

Upphovsrättsligt skyddade verk är sådana vars upphovsman är i livet eller har varit död mindre än 70 år och/eller som ingår i tryckt publikation som är yngre än 50 år. Sådana sånger och låtar får Svenskt visarkiv inte förmedla direkt till en beställare. Visarkivet kan dock förmedla upphovsrättsskyddat material som fjärrlån till lokala bibliotek. Bibliotek kan nämligen för låntagares räkning beställa fjärrlånekopior kostnadsfritt på i princip allt slags notmaterial från Visarkivet. Detta kan sedan kopieras av låntagaren själv på biblioteket (ofta mot en kopieringsavgift). Förfarandet är enkelt: biblioteket mejlar en beställning på den önskade noten/texten till expeditionen: visarkivet@musikverket.se eller via beställningsformulär i Vis- och låtregistret. Det bör framgå tydligt att beställningen kommer från ett bibliotek. Även för detta material gäller att kopior bara får framställas för privat bruk samt att det får publiceras eller tillgängliggöras endast efter uppgörelse med rättighetsinnehavare.

Svenskt visarkiv värdesätter samarbetet med bibliotek så att fler användare får tillgång till arkivets material, samtidigt som upphovsrätten respekteras.

Kopior av inspelningar

Kopior av de flesta av Visarkivets egna inspelningar kan beställas för privat bruk. Arbetet debiteras per timme speltid (250:-/timme). Kostnad för cd (30:-/styck) eller usb (50:-) och porto tillkommer.

Servicenivå

Expeditionspersonalen strävar efter att hantera alla ärenden så snabbt som möjligt. Beställningar på enstaka kopior expedieras i regel inom några dagar medan mer omfattande beställningar eller kopior på svårtillgängligt material kan ta lite längre tid.

Frågor om material i våra samlingar och enklare frågor inom våra ämnesområden besvaras så långt det är möjligt inom ramen för gängse expeditionsservice, det vill säga kostnadsfritt.

Tidskrävande frågor av mer komplex art, s.k ”expertförfrågningar", kan besvaras mot avgift (200:-/timme för ideellt bruk resp. 400 kronor/timme för kommersiellt bruk). Personalen samråder alltid med frågeställaren först om detta är önskvärt.