Noterat

Noterats inriktning är brett musiketnologisk – här förekommer ämnen som berör musikens roll i samhället samt artiklar som tar sin utgångspunkt i Svenskt visarkivs verksamhetsområden svensk visa, folkmusik, jazz, musik och mångkultur samt äldre populärmusik. Noterat vänder sig till en bred publik – allt från musikforskare och studenter, musiker och sångare till en kulturintresserad allmänhet.

Noterat har ambitionen att vara ett forum för den musiketnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom musiklivet.

Huvudparten av tidskriften utgörs av artiklar av varierande omfång. Noterat innehåller också ett "vis- och låtlexikon" – små informativa lexikonartiklar som behandlar kända, eller på andra sätt intressanta, visors och låtars uppkomst och historia.

Noterat utkommer normalt med ett nummer per år. Vissa upplagor utformas som temanummer.

Artiklarna i Noterat är skrivna på svenska, danska, norska och engelska. Föreslagna texter läses och utvärderas anonymt av medlemmarna av redaktionsgruppen samt av externa lektörer.

Beställ och /eller teckna abonnemang

55 kr inkl. moms + porto (vid abonnemang) 
65 kr inkl. moms + porto (vid beställning av enstaka nummer)
Beställ via prislistan

Tel: 08‑5195 5488 
E-post: info@visarkiv.se