Noterat

Den populärvetenskapliga tidskriften Noterat gavs ut av Svenskt visarkiv 1995–2014. Inriktningen var brett musiketnologisk och tidskriftens ambition var att utgöra ett forum för den musiketnologiska forskningen på olika nivåer och att vara en arena för diskussion av viktiga frågor inom musiklivet. Den tänka målgruppen omfattade allt från musikforskare och studenter, musiker och sångare till en kulturintresserad allmänhet. Artiklarna är skrivna på svenska, danska, norska och engelska.

I Noterat förekommer ämnen som berör musikens roll i samhället och som tar sin utgångspunkt i Svenskt visarkivs verksamhetsområden svensk visa, folkmusik, jazz, musik och mångkultur samt äldre populärmusik. Förutom artiklar av varierande omfång innehåller Noterat ett "vis- och låtlexikon" – små informativa lexikonartiklar som behandlar kända, eller på andra sätt intressanta, visors och låtars uppkomst och historia. Vissa nummer är vikta åt ett särskilt tema.

Noterat utkom under två decennier med ett nummer per år. I takt med att Visarkivet i tilltagande grad publicerar fördjupande innehåll och kunskapsartiklar på webbplatsen har hemsidan kommit att bli det naturliga forumet för populärvetenskaplig förmedling. Från 2016 ger Visarkivet i stället ut den musik- och dansetnologiska e-tidskriften Puls som har en mer renodlat vetenskaplig profil.