En mötesplats för den skapande människan

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv. Aktiv samverkan präglar verksamheten med stöd till musiklivet och ansvar för kulturarvet inom musik, teater och dans.

Musik

Musikverket samlar resurserna kring musikens kulturarv och ger stöd till det levande musiklivet. Unika arkiv med dokument, bilder och ljudinspelningar, en av världens största instrumentsamlingar, ett av Europas främsta musikbibliotek och studior i världsklass för elektronmusik.

Teater

Musikverket har ett stort teateruppdrag och omfattande samlingar. Bland resurserna finns scenografimodeller och skisser, teaterdockor och marionetter, teaterlitteratur och pjäsmanus.

Dans

Musikverkets dansuppdrag omfattar i första hand folklig dans. Samlingarna utgörs av bland annat filmer, dansböcker, dansbeskrivningar, noter och fotografier.

Twitter: musikverket