Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Puls nr 5

Hur kan musik spegla erfarenheter av gränser och deras överskridande? Vilken roll spelar dansen i konstruktionen av skoltsamisk identitet? Och vad händer egentligen med den klassiska musiken i den digitala erans memes? Detta och mycket annat kan du läsa om i det senaste numret av Puls. 

Till Puls nr 5

Puls nr 7

Inbjudan till författare Puls 7
Call for Contributions for Puls No 7

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Dan Lundberg, generaldirektör Musikverket, dan.lundberg@musikverket.se.

Huvudredaktör: Madeleine Modin, madeleine.modin@musikverket.se.
Artiklar skickas till puls@musikverket.se.

Gästredaktör för nr 5-7: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se.

Recensionsredaktör: Karin L Eriksson karin.eriksson@lnu.se.

Författarinstruktioner

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.