Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.

Puls finns nu på Publicera

Puls publiceras från och med nr 9 på Kungliga bibliotekets plattform för vetenskapliga onlinetidskrifter Publicera. Där finner du alla instruktioner och information om tidskriften, liksom alla tidigare nummer av Puls.

Här hittar du Publicera och alla utgivna nummer av Puls.

Call for papers till Puls nr 10!

Läs om temat för Puls nr 10 och skicka din text genom inlämningsfunktionen på Publicera.

Senast den 16 augusti 2024 vill vi ha ditt manuskript.