Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Puls nr 6

Det senaste numret av Puls har tema sångtexter. Alla nio artiklar utgår från konferensen “Sången, sångaren, situationen – nya perspektiv på sångtexter”. De handlar om sådant som värmländsk hembygdsnostalgi på Svensktoppen, olika tappningar av Peer Gyntskrönan och musik i samband med sport, i Skottland för några decennier sedan, eller i Finland för hundra år sedan. Detta och mycket annat kan du läsa om i Puls nr 6.

Till Puls nr 6

Puls nr 7

Publiceras i mars 2022

Puls nr 8

Sista inlämningsdatum för artiklar till Puls nr 8 är den 1 april 2022.

Inbjudan till författare Puls nr 8

Call for contributions for Puls nr 8

 

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Dan Lundberg, generaldirektör Musikverket, dan.lundberg@musikverket.se.

Huvudredaktör: Madeleine Modin, madeleine.modin@musikverket.se.
Artiklar skickas till puls@musikverket.se.

Gästredaktör för nr 5-7: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se.

Recensionsredaktör: Karin L Eriksson karin.eriksson@lnu.se.

Författarinstruktioner

Författarinstruktioner för recensioner och rapporter

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.