Puls – logotype

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift

Puls nr 7

Senaste numret av Puls är ett rikt blandat nummer med sju artiklar som spänner över en stor bredd i ämnesval och angreppssätt. Tonvikten ligger på nordisk kontext, sånär som i featureartikeln signerad musiksociologen Simon Frith som här reflekterar över musikers val utifrån givna förutsättningar.

I Puls 7:e nummer kan man också läsa om groove i norska telespringar, om publiceringar av en estlandssvensk visbok, om kön, våld och makt i medeltida ballader, om retoriken i Hi-fi-magasin, om föreställningar under folkmusikvågen och om dragspelskvinnor. Tolv recensioner av intressant litteratur inom det musik- och dansetnologiska fältet, liksom sju konferensrapporter ingår också i detta fullmatade nummer. God läsning!

Till Puls nr 7

Puls nr 8

Sista inlämningsdatum för artiklar till Puls nr 8 är den 1 april 2022.

Inbjudan till författare Puls nr 8

Call for contributions for Puls nr 8

 

Redaktionen

Puls kommer ut med ett nummer per år. Det redaktionella arbetet leds av en redaktör samt en gästredaktör som knyts till tidskriften i tvåårsperioder i samarbete med Svenskt visarkivs redaktionsgrupp. Ett vetenskapligt och tvärvetenskapligt råd av externa sakkunniga från hela Norden är knutet till tidskriften.

Ansvarig utgivare: Dan Lundberg, generaldirektör Musikverket, dan.lundberg@musikverket.se
Huvudredaktör: Madeleine Modin, Svenskt visarkiv,  madeleine.modin@musikverket.se
Artiklar skickas till puls@musikverket.se
Gästredaktör för nr 8: Owe Ronström, Uppsala universitet, owe.ronstrom@etnologi.uu.se
Recensionsredaktör för nr 8: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

Recensionsredaktör för nr 5-7: Karin L. Eriksson, Linnéuniversitetet, karin.eriksson@lnu.se
Gästredaktör för nr 5-7: Alf Arvidsson, Umeå universitet, alf.arvidsson@kultmed.umu.se

Författarinstruktioner
Guidelines for authors

Författarinstruktioner för recensioner och rapporter

 

En modern tidskrift för det musiketnologiska fältet

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

Den sammanhållande idén är att Puls ur ett brett vetenskapligt perspektiv ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället. Puls ambition är att vara ett forum för den musik- och dansetnologiska forskningen på olika nivåer men också en arena för diskussion av viktiga frågor inom kulturlivet. Huvuddelen av tidskriften utgörs av artiklar, men innehåller också recensioner och rapporter inom det vetenskapliga musik- och dansfältet.

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Tidskriften kan ses som en kommunikativ och vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare publikationer, årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska. Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade vilket innebär att de är granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare.