Folkmusiksamlingar

Sveriges största samlingar av folkmusik. Här finns medeltida ballader, folkliga visor, polska, jojk, lockrop, husförhörsvisor, schottis, cueca med mera. I samlingarna finns unika inspelningar, uppteckningar, notutgåvor, visböcker och skivor. Visarkivet förmedlar material och kunskap till folkmusikintresserade över hela landet.

I folkmusiksamlingarna

Folkmusiksamlingarna innehåller låtar, visor, danser och intervjuer på ljudinspelningar och film samt i uppteckningar, handskrivna visböcker, spelmansböcker och tryckta noter. Här finns också fotografier och personliga handlingar efter utövare, forskare och organisationer som varit verksamma på folkmusikområdet.

Samlingarna består av musik och dans med koppling till såväl svensk kultur som till ursprungliga och invandrade minoritetsgrupper. 

Läs mer

Sök i samlingarna

Det finns flera kataloger för att söka i Visarkivets samlingar. I Folkmusikkommissionens notsamling kan du söka direkt bland noter i fulltext – här finns över 100 000 låtar från olika delar av Sverige. Via andra databaser, till exempel Vis- och låtregistret, kan du ta reda på om en särskild visa eller låt finns i samlingarna för att sedan beställa den från Visarkivet. I onlinekatalogen Inspelningar i Svenskt visarkiv kan du söka bland Visarkivets omfattande ljudsamlingar. Vänd dig till expeditionen om du har några frågor eller vill ha hjälp att söka i samlingarna.

Traditionell musik i många varianter

Generellt har etiketten folkmusik fästs vid musik som varit nära kopplad till traditionella livsstilar som fanns innan det moderna samhället började växa fram. I Sverige har exempelvis musik förknippad med bondesamhället eller samisk nomadisk kultur ansetts vara typisk folkmusik.

Kännetecknande för mycket av den här musiken är att den vanligtvis spridits gehörsvägen och därmed förändrats, så att en mängd mer eller mindre lika varianter av samma visa eller låt med tiden uppkommit, samt att det bland utövarna inte varit särskilt intressant vem som är upphovspersonen. Detsamma gäller även för dans.

Mer folkmusik

Musica Sveciae – den svenska folkmusikens nationalencyklopedi i form av 28 cd-skivor. Skivserien innehåller bland annat medeltida ballader, blodiga skillingtryck och lokala nedslag.

Folkmusikbibliografi – sammanställning av litteratur inom folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige. Urvalet speglar forskning och studier främst inom musiketnologi, musikvetenskap och etnologi/folkloristik.