Folklig koralsång – En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Av Margareta Jersild och Ingrid Åkesson. Foto: Jonas André

Folklig koralsång – En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Av Margareta Jersild och Ingrid Åkesson. Foto: Jonas André 

Folklig koralsång

En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken

Av Margareta Jersild och Ingrid Åkesson (2000)

Psalmsången är en av de få sånggenrer som varit gemensam för praktiskt taget alla människor i Sverige genom flera århundraden. Psalmboken var en av de vanligaste böckerna i hemmen fram till omkring sekelskiftet 1900, och psalmer sjöngs i många vardagssituationer, till exempel under arbetet, förutom i samband med andakt. I olika regioner, församlingar och byar sjöng man många av de vanliga psalmerna på olika melodier, eller på olika varianter av en och samma grundmelodi. Flera av dessa så kallade folkliga koraler ligger långt ifrån de av kyrkan stadfästa koralböckernas melodiversioner, och ibland är de rikligt utsmyckade med melodiska ornament.

Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken är skriven av docent Margareta Jersild, tidigare medarbetare vid Svenskt visarkiv, och musiketnologen Ingrid Åkesson, forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv. Den är ett standardverk beträffande psalmsång i folklig tradition, alltså huvudsakligen utanför den kyrkomusikaliska traditionen.

Boken bygger bland annat på den omfattande dokumentation av folkliga koralvarianter som olika insamlare har gjort i olika delar av Sverige, men också i de tidigare svenskspråkiga områdena i Estland och Gammalsvenskby. Boken behandlar också grundligt fenomen som variation i folklig sång, sångstil samt melodier med modal karaktär. Dessa aspekter är karakteristiska för hela det äldre skiktet av vokal så väl som instrumental folkmusik, så boken är användbar även för dem som vill lära känna den äldre folkmusiken i allmänhet. Med boken följer en cd med ett urval arkivinspelningar och ett antal transkriberade koralvarianter som inte finns publicerade någon annan stans.

Beställ via prislistan.

Kommentarer

Kommentera