Börje Fredriksson

31 kompositioner 3 solotranskriptioner : sammanställda, transkriberade och noterade av Joakim Milder

Tenorsaxofonisten och kompositören Börje Fredriksson (1937—1968) från Eskilstuna var en av de mest uppskattade och personliga jazzmusikerna som kom fram i Sverige i början av 60-talet. Förebilden och inspirationen var 50-talets hard-bop med storheter som John Coltrane, precis som för många andra. Men Fredriksson formade tidigt sin helt egen stil, både som instrumentalist och inte minst som kompositör. På 60-talet blev det allt vanligare att svenska jazzmusiker spelade eget material och Fredrikssons kompositioner tillhör de mer originella.

31 av dessa kompositioner samt tre solotranskriptioner har på pedagogiskt vis sammanställts i denna bok av saxofonisten och Fredriksson-uttolkaren Joakim Milder, verksam vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Boken innehåller också en kort biografi av Fredriksson-forskaren Stefan Wistrand samt en diskografi i urval.

Fredriksson ingår i en svensk jazztradition som han starkt bidragit till att utveckla och fördjupa på sitt eget kompromisslösa sätt. Hans musik spelas fortfarande och upptäcks hela tiden av nya generationer av musiker och lyssnare.

Beställ boken 

Kommentarer

Kommentera