Jazz

Svenskt visarkivs jazzsamlingar syftar till att ge en så komplett bild som möjligt av den svenska jazzmusikens historia och utveckling. Det sker i första hand genom att samla in, bevara, tillhandahålla material och sprida kunskap kring den svenska jazzens historia och utveckling.

I jazzsamlingarna

Svenskt visarkivs jazzsamlingar ger en unik inblick i musik- och kulturhistorien. I samlingen ingår tusentals arrangemang och noter, mängder av skivor, böcker, tidskrifter, filmer, affischer och klippböcker. Här finns även unika intervjuer med svenska och utländska storstjärnor, outgivna musikinspelningar samt allehanda objekt som sammantaget bidrar till att ge en helhetsbild av den svenska jazzens utveckling. Den omfattande fotografisamlingen innehåller bilder från flera decennier av framstående fotografer som Christer Landergren och Paul G. Deker.

Samlingarna bygger till stor del på donationer från musiker och personer relaterade till jazzscenen i Sverige. Bland de många som har donerat material märks såväl världskända artister som lokala förmågor. Ett urval av dessa är Staffan Abeleen, musiker och orkesterledare, Alice Babs, artist och jazzsångerska, Arne Domnérus, musiker och orkesterledare, Berndt Egerbladh, musiker och kompositör, Thore Ehrling, orkesterledare, producenterna Jan Bruér, Göran Freese och Gunnar Lindqvist, Charlie Norman, musiker och orkesterledare, Folke Rabe, musiker och kompositör, Povel Ramel, artist och sångare, Lars Sjösten, musiker och kompositör, Per-Henrik Wallin, musiker och kompositör, samt Putte Wickman, musiker och orkesterledare.

Läs om jazzsamlingarnas historia

Från rökiga klubbar till musikens finrum

Jazzen är en av de mest inflytelserika musikformerna från 1900-talet såväl i Sverige som internationellt. Jazzen var en dansmusik som ungdomarna älskade och vuxengenerationen förfasades över i början av 1900-talet. Senare blev den också en lyssningsmusik med högre komplexitet och konstnärliga ambitioner. Gränserna mellan jazzen och andra populärmusikformer, exempelvis schlager, är i många fall suddiga – influenser från jazzmusik fanns i många genrer och jazzmusikerna spelar i olika sammanhang.

Musik, fotografier, nätverk