Noterat 17

– om musik och religion

Musik och religion är temat för det nya numret av Svenskt visarkivs populärvetenskapliga tidskrift Noterat. Ett udda ämne för en tidskrift från Svenskt visarkiv? Inte alls, en stor del av våra samlingar utgörs faktiskt av material med religiös anknytning – psalmböcker, folkliga koraler, väckelsesånger, judiska kantillationer, kristen popmusik, sufiska visor, …

I dagens samhällsdebatt har religionsutövningens uttrycksformer plötsligt blivit ett hett ämne. På 1970-talet kunde väl knappast någon drömma om en sådan utveckling. Sekulariseringen tycktes självklar och oåterkallelig. De religiösa frågorna var rena privatsaker, och Gud var avförd som debattämne.

Men i det mångkulturella samhället har den religiösa identiteten har fått en ny aktualitet. Evangelister, islamister och religionskritiska så kallade humanister driver kampanjer. Konsten får inte kränka det heliga, kräver vissa. Det heliga får inte inskränka konsten, kräver andra. Varför är detta med religion och estetik så svårt, och hur har denna problematiska relation kommit till uttryck i olika musikaliska miljöer, epoker och traditioner?

Ur innehållet

 • Dan Lundberg: Med änglarnas röst
  Musik och religion – ett kärleksförhållande
 • Ingrid Gjertsen: Sang og Mystikk
  Mystikken som kilde til kunnskap om religiøs folkesang
 • Anders Hammarlund: Blå biljett till Kristianstad
  Jona Schain, en judisk förebedjare i Skåne
 • Christina Ekström: ”Vi har en broder till organist som lärt sig Gemeinmusik alltifrån ungdomen”
  Musiklivet i Brödrauniteten under 1700- och 1800-talen med fokus på Sverige
 • Karin Strinnholm Lagergren: Re-gregorianisering
  Gregoriansk renässans i katolska kloster
 • Thomas Bossius: En skön sång om frälsning
  En historisk översikt över den kristna pop- och rockmusikens framväxt i Sverige

Beställ via prislistan

Kommentarer

Kommentera