" "

En Botfärdig Synderskas Svanesång av Karin Strand. Foto: Herman der Nederlanden 

En botfärdig synderskas svanesång

– Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Karin Strand

De är bara namn, ibland inte ens det, på skillingtryckens framsidor: kvinnor som dömts till döden för gruvliga brott i tider långt från vår egen. Trycktitlar i frakturstil kallar dem ”synderska” och ”barnamörderska” med datum och plats för avrättningen. Till skillnad från dagens true crime berättar visorna inte mycket om själva brottet, inte heller om gärningskvinnans omständigheter. I stället möter vi missdåderskan som kulturell stereotyp: en ångerfull synderska eller monstruös mor. Men bakom varje visa ruvar en verklig historia.

I denna bok studerar visforskaren Karin Strand skillingtryck som rapporterar om kvinnliga brottslingar för 1700- och 1800-talets publik. Genom ingående fallstudier av barnamordsbrott i Stockholm undersöker hon förhållandet mellan visorna och de faktiska händelserna så långt de kan spåras i rättegångsprotokoll, arkiv och dagstidningar. Vad berättar visorna – och vad är det de inte förtäljer? Vilken roll spelade de folkliga trycken i samtidens opinion? Studien belyser en framträdande genre i vårt tidigaste massmedium men är också en resa i kvinnohistoriens mörkare regioner.

Gidlunds förlag, Skrifter utgivna av svenskt visarkiv 47

Boken utges med stöd av Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Beställ boken från Svenskt visarkiv

Kommentarer

Kommentera