Kontakta Svenskt visarkiv

Svenskt visarkivs medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@svensktvisarkiv.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Arkivchef 
Karin Strand
08-519 554 20

Forskningsarkivarie
Jörgen Adolfsson
08-519 554 43

Forskningsarkivarie
Roger Bergner
08-519 554 99

Forskningsarkivarie
Anna Björk
08-519 554 78

Arkivassistent/ljudmigrering
Jonas Broberg
08 519 554 65

Databasansvarig
Lena Drake
08-519 554 38

Digitaliseringsassistent
Sofia Wadenberg
08-519 554 84

Forskningsarkivarie
Madeleine Modin
08-519 554 19

Digitaliseringsansvarig
David Jansson
08-519 554 23

Enhetschef, enheten för ljud och rörlig bild
Wictor Johansson
08-519 567 09

Digitaliseringsassistent
Evelina Rasmussen-Taengh
08-519 554 62

Arkivassistent
Leif Larsson
08-519 554 28

Arkivassistent/ljudmigrering
Jan Ljungberg
08-519 554 89

Fakturaadress

Musik- och teaterbiblioteket tar i första hand emot e-faktura via PEPPOL: 0007:2021003666
För mer information, kontakta ekonomi@statensmusikverk.se

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601
GLN-nr: 734 009 321 320 2

En del av Statens musikverk

Registrator
Ärenden kring allmän handling och rapport om oegentlighet i enlighet med visselblåsarlagen.
registrator@statensmusikverk.se

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm