Sveriges medeltida ballader. Band 4:2 Riddarvisor II. Red. Bengt R. Jonsson. Foto: Jonas André

Sveriges medeltida ballader. Band 4:2 Riddarvisor II. Red. Bengt R. Jonsson. Foto: Jonas André 

Sveriges medeltida ballader

Sveriges medeltida ballader, som utgavs av Svenskt visarkiv 1983–2001, är den svenska motsvarigheten till publikationer som Danmarks gamle Folkeviser, Deutsche Volkslieder, The English and Scottish Popular Ballads med flera.

Ballader är berättande visor med ursprung i medeltidens högreståndskultur. De är kända från handskrifter sedan 1500-talet, spreds som skillingtryck, dokumenterades i uppteckningar från 1800-talet och i inspelningar med traditionsbärare från 1900-talet. I traderandet har snart sagt alla tänkbara befolkningsgrupper deltagit: västgötska bondhustrur och friherrinnor, bohuslänska smeder, östgötska fattighjon, sörmländska statare, gotländska skollärare, skånska husarer, åboländska fiskarkvinnor …

I utgåvan Sveriges medeltida ballader gjordes för första gången en sammanställning av hela detta rika litterära och musikaliska arv.

Sveriges medeltida ballader är en vetenskaplig edition, men de fem banden (i sju volymer) med sina tusentals text- och melodivarianter är också en guldgruva för vissångare, musiker och poeter.

Huvudredaktör för Sveriges medeltida ballader var professor Bengt R. Jonsson. Texterna ederades av docent Sven-Bertil Jansson, melodierna av docent Margareta Jersild.

Läs mer om medeltida ballader

Hela verket digitalt

Band 1 – Naturmytiska visor
Band 2 – Legendvisor och Historiska visor
Band 3 – Riddarvisor I
Band 4:1 – Riddarvisor II 
Band 4:2 – Riddarvisor II
Band 5:1 – Kämpavisor och Skämtvisor I
Band 5:2 – Skämtvisor II

Kommentarer

Kommentera