" "

Skillingtryckarna av Eva Danielson. Foto: Herman der Nederlanden 

Skillingtryckarna

– Skillingtrycksproducenter under det långa 1800-talet

Eva Danielson

Skillingtryck, det vill säga folkliga småtryck med visor av de mest skilda slag, har på senare år blivit föremål för forskarnas intresse. Det är själva visorna som står i fokus; texternas innehåll och de anvisade melodierna. Utgivningens materiella förutsättningar har däremot sällan studerats. Hur gick det egentligen till att trycka visor? Vilka var människorna som framställde och sålde visor för sin försörjning?

I denna bok ger etnologen Eva Danielson huvudrollen åt just visproduktionens aktörer. Med fokus på det långa 1800-tal som var skillingtryckens storhetstid skildrar den inledande studien arbetet vid tryckerierna, de ekonomiska villkoren samt förläggarnas och försäljarnas roll i cirkulationen. Bokens andra del är en kommenterad katalog över tryckerier i Sverige som i mindre eller större omfattning har tryckt skillingtryck. Sammanställningen belyser som den första i sitt slag ett spännande område för visforskningen som också är en del av vår tryck- och populärkulturhistoria.

Meddelanden från Svenskt visarkiv 53.

Danielson, Eva: Skillingtryckarna – skillingtrycksproducenter under det långa 1800-talet (Meddelanden från Svenskt visarkiv 53)

Kommentarer

Kommentera