Jojksamlaren Karl Tirén finns nu att beställa från Svenskt visarkiv 

Jojksamlaren Karl Tirén

Karl Tirén bedrev en omfattande insamling av samisk jojk åren 1909–1916. Delar av det insamlade materialet finns idag i Svenskt visarkivs samlingar – bland annat närmare 300 fonografinspelningar som digitaliserats och finns tillgängliga på Svenskt visarkivs webbplats

Karl Tirén var järnvägstjänsteman men vid sidan av det hade han ett stort engagemang för samisk kultur. På vintrarna besökte han och hans medhjälpare, främst Maria Persson, Maja Wickbom och Karl-Erik Forsslund, marknadsplatser i det norrländska inlandet där många samer var samlade. Sommartid genomfördes omfattande expeditioner i fjällvärlden. Till en början tecknade Tirén upp jojkar med hjälp av penna och notpapper. Från 1913 användes fonograf och därigenom blev detta ett pionjärarbete i Sverige för klingande dokumentation av musik.

Boken beskriver Karl Tiréns och hans medhjälpares vidsträckta insamlingsfärder och deras möten med jojkare. Den tecknar bakgrunden till Tiréns stora ansträngning för jojktraditionen, både hans personliga förutsättningar och den tidsanda som möjliggjorde arbetet.

Jojksamlaren Karl Tirén ges ut av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Svenskt visarkiv hos Musikverket.

Beställ boken 
Jojksamlaren Karl Tirén finns även på engelska: Song of the Samí

Kommentarer

Kommentera