Gunnar Molthons samling

Gunnar Molthon (1909–2006) var dragspelare och kompositör från Stockholm. Populärmusiken låg honom varmt om hjärtat och hans repertoar bestod framförallt av swing, sydamerikanskt samt tango. Molthon var också med om att starta dragspelsklubben Stockholms Melodiklubb och var Accordion Clubs förste ledare. Han var dessutom den förste personen att spela dragspel i TV, redan 1947.

I Accordion Journalen återfinns Molthon på flera ställen: på bilder, som annonsör med sitt musikförlag men också som skribent. Bakom signaturen ”Mr Accordi” som recenserade dragspel i radio dolde sig nämligen Gunnar Molthon själv. Omkring 200 melodier har Molthons signatur. Bland de mest kända hör Vals i Junotäppan, Skridskoprinsessan och Accordion Clubs Paradmarsch.

Samlingen har förvärvats av Bo Gäfvert och inkom till Svenskt Visarkiv den 11 juli 2007.

Innehållet består till största delen av noter, både Molthons egna kompositioner och andra dragspels dito. Noterna hör troligen till olika perioder i Molthons liv: dels hans dansorkester på 1950-talet men också hans amatörorkestrar på 1970-talet. Dessutom finns ett stort antal tryckta dragspelsnoter i samlingen som nu har registrerats i X-ref och placerats i expeditionen. Se bilaga för en djupare beskrivning.

Ett antal kassettband med såväl Molthon själv som andra dragspelare tillhör också samlingen. Där märks ett flertal inspelningar från Radio Haninges program Speldrag som ägnar sig åt dragspelsmusik. Även fotografier finns i samlingen, till exempel en pärm där Gunnar Molthon själv har skrivit bildtexter. Dessutom finns en klippbok med klipp om Molthons musikaliska liv från 1942 till 2003.

Till förteckningen över Gunnar Molthons samling

Bilaga: Noter

Kommentarer

  1. Gunnar Molthon K1 Fotografier – Kan man på nätet se dessa bilder?

    Ralph Lundsten 21 april, 2016 09:41

Kommentera