Center för kulturarv och kulturliv

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade.

I Musikverket

För det nyskapande och i dag verksamma kulturlivet erbjuder Musikverket stöd och service i form av utbildning och studior för konstnärer inom elektronmusiken.

Inom kulturarvsverksamheten med samlingar, museum, bibliotek och arkiv pågår dagligen arbetet med att samla in, vårda, bevara och göra tillgängligt men också vetenskapligt bearbeta och aktivt dokumentera samtiden för eftervärlden.

Musikverket är en statlig myndighet (Statens musikverk) som startade i maj 2011 inom kulturdepartementets ansvarsområde och med en rad olika verksamheter inom nyskapande och kulturarv:

  • Scenkonstmuseet med utställningar och verksamhet som levandegör 50 000 föremål
  • Elektronmusikstudion, EMS – en mötesplats och ett utvecklingscentrum för elektronmusik och ljudkonst med studior och utbildning för tonsättare och konstnärer.
  • Musik- och teaterbiblioteket med stora samlingar av noter och litteratur om musik, teater och dans
  • Svenskt visarkiv med traditionsinspelningar och arkivmaterial inom visor, folkmusik, jazz och inflyttade musiktraditioner
  • Återutgivning ur Musikverkets inspelningar i Caprice Records katalog med mer än 40 års musik inom klassisk, nutida och elektroakustisk musik samt jazz, folkmusik, världsmusik och musik för barn. Även utgivning av andra musikinspelningar i Musikverkets arkiv.