Sidor ur dragspelaren Einar Skogs kassabok från början av 1900-talet. Källa: Svenskt visarkiv

Sidor ur dragspelaren Einar Skogs kassabok från början av 1900-talet. Källa: Svenskt visarkiv 

Personarkiv efter dragspelare

Svenskt visarkiv förfogar över ett flertal personarkiv efter dragspelare och andra arkiv med dragspelsrelaterat innehåll. Materialet har välvilligt donerats av musikerna själva eller deras efterlevande. Typiskt material för personarkiv kan vara brev, fotografier, anteckningar, outgivna inspelningar, opublicerade arrangemang, räkenskaper och tidningsklipp. Här visar vi ett urval av dokument från arkiven som ger unika inblickar i musikernas liv och verksamhet. Här finns även förteckningar över dragspelsarkiven.

Alla dragspelsarkiv

Arbetsmaterial om Bångbro-Stina

Erik Franks samling

Jack Gills samling

Gruppen för svensk dragspelshistorias arkiv

Rune ”Gnesta-Kalle” Gnestadius samling

Signe Gustafssons samling

Stina Järvås samling

Birgit Kjellströms samling

Ingvar Lindbloms samling

Bernt Långbergs samling

Yvonne Modins klippsamling

Gunnar Molthons samling

Stig Nahlboms samling

Stig Petterssons samling

Einar Skogs samling

Ivan Thelmés affischsamling

Lennart Wärmells samling

Kommentarer

Kommentera