Sidor ur dragspelaren Einar Skogs kassabok från början av 1900-talet. Källa: Svenskt visarkiv

Sidor ur dragspelaren Einar Skogs kassabok från början av 1900-talet. Källa: Svenskt visarkiv 

Personarkiv efter dragspelare

Svenskt visarkiv förfogar över ett flertal personarkiv efter mer eller mindre kända dragspelare. Materialet har välvilligt donerats av musikerna själva eller deras efterlevande. Typiskt material för personarkiv kan vara brev, fotografier, anteckningar, outgivna inspelningar, opublicerade arrangemang, räkenskaper och tidningsklipp. Här visar vi ett urval av dokument från arkiven som ger unika inblickar i musikernas liv och verksamhet. Här finns även förteckningar över personarkiven

Alla personarkiv

Kommentarer

Leave a Reply