Jack Gills samling

Dragspelaren Jack Gill hette egentligen Alvar Karlsson och föddes den 14 juni 1908 i Hälsingland. Han var kompositör och musiker med dragspelet som huvudinstrument. Han spelade mindre roller i ett antal filmer, bland annat Herr Husassistenten och Kalle Karlsson från Jularbo. Till ett antal filmer gjorde Gill även musik. Johan på Snippen och Two Living One Dead är två av de filmer där Jack Gills kompositioner finns med.

1926 reste Gill till USA och han kom att stanna där fram till 1935. Det var under denna period som artistnamnet Jack Gill uppkom. Efter återkomsten levde han i Stockholm. Han turnerade tillsammans med både Olle Johnny och Ivan Thelmé, och startade sedermera en egen orkester. Gill spelade in ett stort antal skivor men tyvärr saknas dessa i samlingen. Det som finns arkiverat är framförallt noter. Tyvärr saknas även de flesta av Gills egna kompositioner, endast ett fåtal finns med i samlingen.
Jack Gill avled i Stockholm den 22 maj 1971.

Samlingen inkom till Visarkivet 2004. Innan dess har ett flertal personer plockat ut det kommersiellt gångbara och intressanta ur samlingen vilket givetvis innebär att det som idag finns arkiverat endast är ett urplock och troligen inte representativt för Gills musikaliska liv. Som en raritet kan nämnas en notbok från Jack Gills tid i USA och givetvis de arrangemang och kompositioner av Gill som ändå finns med.

Till förteckningen över Jack Gills samling

Skrivet av musikverket den 29 oktober, 2012
Kategorier: Svenskt visarkiv
Nyckelord: Dragspel, Jack Gill

Kommentarer

Kommentera