Stig Petterssons samling

Stig Pettersson var plåtslagerikonsult till yrket men även en samlare av dragspel och dragspelsmaterial samt marina föremål.

Stommen i denna samling utgörs av inspelade stenkakor i huvudsak med Ragnar Sundqvist. Dragspelare, som Calle Jularbo och Pietro Frosini med flera, är också representerade. Samlingen förmedlades av Börje Pettersson, Stig Petterssons son, och inköptes av Svenskt visarkiv i nov. 2005. För mer information om Stig Pettersson se artikel i tidningen ”Saxons”, nr 1, 1979, sid 31 (finns i arkivet). Instrument finns placerade i Musik- och teatermuseets (tidigare Musikmuseet) depå Munkhättan i Tumba.

Till förteckningen över Stig Petterssons samling

Bilaga: Dragspelsskivor (LP & EP)
Bilaga: Dragspelsskivor (stenkakor)

Kommentarer

Kommentera