Ingvar Lindbloms samling

Ingvar Lindblom föddes 1909 i Åkers Styckebruk. Han började som 10-åring spela dragspel vilket också blev hans huvudinstrument. Lindblom etablerade sig som yrkesmusiker på tidigt 30-tal i Stockholm och turnerade på 50-talet i Sveriges folkparker med bland andra Yngve Stoor. Han kom i kontakt med Sveriges radio vilket resulterade i att han medverkade vid ett 100-tal direktsända radioprogram.

Lindblom komponerade egna melodier som återfinns i samlingen. Han ägnade sig dessutom åt att skriva sketcher med musikinslag vilka också kan ses i samlingen. Han samarbetade bland annat med dragspelaren Ricke Lööw och med textförfattaren Allan Forss. Enbart ett fåtal skivinspelningar med Ingvar Lindblom finns. Ingvar Lindblom avled 1996.

I samlingen märks mycket handskrivna noter, många av dem från 30-talet. Dessutom finns ungefär en halv hyllmeter tryckta noter.Till rariteterna hör Lindbloms STIM-kontrakt, reklam till en av hans LP samt korrespondens. Dessutom finns ett programförslag till TV för ett dragspelsprogram i ölkafémiljö.

Ingvar Lindbloms samling donerades till Visarkivet i februari 2007 av sonen Rolf Lindblom, pianist och pedagog vid Kungliga Musikhögskolan. Förmedlare var Bo Gäfvert. Samlingen har ordnats vid två olika tillfällen, först av AK Källman och sedan färdigställtd av Bente Karlsson.

Till förteckningen över Ingvar Lindbloms samling

Bilaga: Noter

Kommentarer

Kommentera