Förlagskontrakt mellan dragspelaren Carl Långberg och förläggaren Hans ”Pajala-Hasse” Persson. Källa: Svenskt visarkiv

Förlagskontrakt mellan dragspelaren Carl Långberg och förläggaren Hans ”Pajala-Hasse” Persson. Källa: Svenskt visarkiv  

Dragspelaren som entreprenör

De ekonomiska förutsättningarna för dragspelare har ofta varit begränsade. I arkivmaterial efter Carl Långberg och Gunnar Molthon framträder en bild av små intäkter men även ett starkt intresse för att ge ut dragspelsmusik från förläggarnas sida.

Många dragspelare har vid sidan om själva musicerandet drivit egen affärsverksamhet som notförlag och skivbolag. De har gett ut läroböcker i dragspel, varit delägare i dragspelsfabriker och startat egna tidskrifter.

Inte minst har det förekommit en omfattande utgivning av dragspelsmusik på noter. De notförlag som mer eller mindre specialiserade sig på att ge ut musik komponerad av dragspelare har ofta sörjt för att såväl professionella dragspelare som hängivna fritidsmusikers kompositioner blivit kommersiellt utgivna.

Idealistiska drivkrafter

Förmodligen var det endast ett fåtal av dessa förlag som var ekonomiskt lönsamma. För många verkar det snarare ha varit idealistiska än kommersiella överväganden som varit drivkraften.

Dragspelaren Lennart Wärmell, som drev skivbolaget Pyramid Records och notförlaget Trio-förlaget, berättar i en intervju för Svenskt visarkiv att förlagsverksamheten bestod i att ”sälja tio exemplar till närmast sörjande”, och att två tredjedelar av upplagan ofta fick slängas.

Förlagskontrakt och korrespondens

I Svenskt visarkivs dragspelssamlingar finns ett omfattande material bestående av korrespondens, kontrakt, tidskrifter och mastertaper som på olika sätt berör den företagsamhet som haft till uppgift att marknadsföra dragspelsmusik.

I dragspelaren Carl Långbergs efterlämnade material, som ingår i sonen Bernt Långbergs arkiv, finns till exempel ett antal förlagskontrakt sparade. Här framgår att den ekonomiska förtjänsten för kompositören var minst sagt blygsam. Kanske var möjligheten att få sin musik spridd och spelad av andra belöning nog. Se förlagskontrakten här och här.

Att förläggarna av dragspelsmusik inte var snåla med utgivning framgår av bevarad korrespondens mellan dragspelarna Gunnar Molthon och Hans ”Pajala-Hasse” Persson. Av 18 kompositioner som Molthon spelat upp för Pajala-Hasse valde den sistnämnde att ge ut samtliga på såväl skiva som i nottryck. Se korrespondensen här och här.

Arkivförteckning över Lennart Wärmells samling.

Arkivförteckning över Bernt Långbergs samling.

Kommentarer

Kommentera