Låna

Musik- och teaterbiblioteket är både ett forskningsbibliotek och ett allmänt bibliotek – öppet för alla. 

Låneinformation

De flesta noter och böcker förvaras i magasin dit bara personalen har tillgång och måste därför beställas. Beställ via e-posttelefon eller genom att logga in med e-postadress och lösenord och sök själv i onlinekatalogen. För att söka och beställa via de digitaliserade kortkatalogerna för noter eller teater behöver man inte logga in. Biblioteket har fasta tider för framtagning.

Omlån

Lånetiden är i regel 30 dagar, innan den gått ut kan du låna om genom att logga in och klicka på ”Låna om markerade/Låna om alla”. Du kan även låna om via e-post eller telefon. Material kan lånas om högst sju gånger i följd.

Läsesalslån

Tidskrifter och raritetsmaterial beställs i låneexpeditionen. Materialet får ej lånas hem utan studeras på plats vid bibliotekets läsplatser. Tidskriftsartiklar, material yngre än cirka 100 år samt böcker och noter ur referensbiblioteket får du kopiera själv på bibliotekets kopiator.  Kopior av raritetsmaterial beställs med en blankett vid lånedisken eller via mejl till raritetsavdelningen, se prislista. Äldre material måste hanteras varsamt, och får till exempel inte utgöra underlag vid anteckning. Det får inte under några omständigheter lämnas utan tillsyn utan måste lämnas till personalen vid lånedisken.

Databaser

Biblioteket prenumererar på flera databaser specialiserade på musik, dem har du tillgång till dem genom ditt lånekort. Läs om databaserna.

För att nå databaserna hemifrån behöver du ett lånekort hos Musik- och teaterbiblioteket. Gå till inloggningssidan och logga in med lånekortsnummer i fältet ”Patron ID”. Klicka sedan på ”EBSCOhost Research Databases”.

Lånevillkor

  • Lånen lämnas ut mot uppvisande av lånekort eller legitimation och får inte överlåtas på någon annan.
  • Lånetiden är normalt 30 dagar.
  • Låntagaren är ersättningsskyldig för förkommet eller skadat material.
  • Den som överträder reglerna kan avstängas från vidare lån.
  • Material yngre än cirka 100 år kan i princip lånas hem, med undantag för bland annat tidskrifter och referensmaterial.
  • Handskrifter och annat raritetsmaterial får varken lånas hem eller kopieras, men kopior kan beställas från raritetsavdelningen.
  • Receptionen i Bonnierhusets huvudentré på Torsgatan 21 tar emot material för återlämning när biblioteket är stängt.
  • Läs de fullständiga lånereglerna

Förslag på inköp

När det du vill låna inte finns på Musik- och teaterbiblioteket kan du skicka en fråga om fjärrlån eller ett inköpsförslag. Ett fjärrlån är material som lånas in från ett annat bibliotek. Material som finns på biblioteket fjärrlånas inte, även om det är utlånad. Biblioteket avgör om materialet fjärrlånas eller köps in. Om vi köper in det reserveras det till dig.

Till formuläret för inköpsförslag och fjärrlån.

Arkivmaterial i Gäddviken

Musik- och teaterarkiv som förvaras i Gäddviken i Nacka studeras på plats. Öppet: tisdagar kl 9–16 samt därutöver efter överenskommelse med någon av arkivarierna Sebastian Lindblom 08-519 567 03 (musikarkiv) eller Marianne Seid 08-519 554 47 (teaterarkiv).