Låna

Musik- och teaterbiblioteket är både ett forskningsbibliotek och ett allmänt bibliotek – öppet för alla. 

Låneinformation

De flesta noter och böcker förvaras i magasin dit bara personalen har tillgång och måste därför beställas. Beställ via e-posttelefon eller genom att logga in med e-postadress och lösenord och sök själv i onlinekatalogen. För att söka och beställa via de digitaliserade kortkatalogerna för noter eller teater behöver man inte logga in. Biblioteket har fasta tider för framtagning.

Omlån

Lånetiden är i regel 30 dagar. Materialet kan därefter lånas om högst sju gånger i följd och detta sker automatiskt. Logga in i katalogen för att kontrollera status på dina lån. Det går att kontakta biblioteket via e-post eller telefon vid speciella behov/särskilda situationer.

Läsesalslån

Tidskrifter och raritetsmaterial beställs i låneexpeditionen. Materialet får ej lånas hem utan studeras på plats vid bibliotekets läsplatser. Tidskriftsartiklar, material yngre än cirka 100 år samt böcker och noter ur referensbiblioteket får du kopiera själv på bibliotekets kopiator.  Kopior av raritetsmaterial beställs med en blankett vid lånedisken eller via mejl till raritetsavdelningen, se prislista. Äldre material måste hanteras varsamt, och får till exempel inte utgöra underlag vid anteckning. Det får inte under några omständigheter lämnas utan tillsyn utan måste lämnas till personalen vid lånedisken.

Onlineresurser

Vi har samlat de viktigaste katalogerna för att nå myndighetens samlingar på en sida med onlineresurser. Där kan du också hitta digitaliserade noter från Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv, strömmad musik från Naxos och externa databaser med uppslagsverk och tidskriftsartiklar i fulltext med mera.

Till onlineresurser

Lånevillkor

  • Lånen lämnas ut mot uppvisande av lånekort eller legitimation och får inte överlåtas på någon annan.
  • Lånetiden är normalt 30 dagar.
  • Låntagaren är ersättningsskyldig för förkommet eller skadat material.
  • Den som överträder reglerna kan avstängas från vidare lån.
  • Material yngre än cirka 100 år kan i princip lånas hem, med undantag för bland annat tidskrifter och referensmaterial.
  • Handskrifter och annat raritetsmaterial får varken lånas hem eller kopieras, men kopior kan beställas från raritetsavdelningen.
  • Läs de fullständiga lånereglerna

Förslag på inköp

När det du vill låna inte finns på Musik- och teaterbiblioteket kan du skicka en fråga om fjärrlån eller ett inköpsförslag. Ett fjärrlån är material som lånas in från ett annat bibliotek. Material som finns på biblioteket fjärrlånas inte, även om det är utlånad. Biblioteket avgör om materialet fjärrlånas eller köps in. Om vi köper in det reserveras det till dig.

Du kan lämna inköpsförslag när du är inloggad på ditt bibliotekskonto. Om du inte har lånekort hos oss ännu kan du även skicka inköpsförslag till info@musikochteaterbiblioteket.se