Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken – Märta Ramsten. Foto: Jonas André

Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken – Märta Ramsten. Foto: Jonas André 

Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken

En musiketnologisk undersökning

I boken Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken. En musiketnologisk undersökning, granskar Svenskt visarkivs förra chef Märta Ramsten Akademiens förfållande till svensk folkmusik.

Kungliga Musikaliska akademien stiftades av Gustav III år 1771. Den har allt sedan dess varit en självständig och viktig musikinstitution i landet. Dess främsta uppgift har varit att främja musiklivets olika områden och fram till 1971 även ha huvudansvaret för den högre musikutbildningen i Sverige. Det är framför allt tonkonsten, den så kallade konstmusiken, som stått i centrum för akademiens arbete. Hur har då akademien och dess ledamöter ställt sig till folkmusik, jazz och populärmusik i olika former?

I denna bok är det akademiens förhållande till landets folkliga musiktraditioner som står i fokus. Inom akademien betraktades folkmusiken till att börja med som fornminnen, senare som råvara i nationell tonkonst, som legitimation för svenskhet och idag som en musikgenre med konstnärliga utövare. Denna ”förflyttning” i den musikaliska hierarkin är en process som författaren följer genom att väga initiativ och skeenden på folkmusikområdet mot akademiens relation till folkmusiken såsom den avspeglas i akademiens protokoll och handlingar från 1771 och fram till idag. Boken är också försedd med en förteckning över de ledamöter som under olika perioder ägnat sig åt dokumentation och utgivning av folkliga musiktraditioner.

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv nr 42

Gidlunds förlag 2016.

Kommentarer

Kommentera