" "

De Osynliga Melodierna av Märta Ramsten, En Botfärdig Synderskas Svanesång av Karin Strand och Skillingtryckarna av Eva Danielson. Foto: Herman der Nederlanden 

Tre nya böcker om skillingtryck

Skillingtryck fortsätter att intressera forskare inom många fält. Nu släpper Svenskt visarkiv tre böcker som alla studerar skillingtryck ur olika perspektiv.

På senare år har intresset för skillingtryck ökat i forskarvärlden. I populärt språkbruk används skillingtryck ofta om en särskild sorts visor, men egentligen är det ett begrepp för själva mediet: en enkel trycksak med visor och berättelser riktade till en folklig publik. Skillingtrycksutgivning i Sverige finns belagd sedan slutet av 1500-talet och spänner över mer än tre sekel.

Nu släpps tre böcker där skillingtryck studeras ur olika perspektiv: relationen mellan texterna och verkligheten, tryckerierna bakom skillingtrycken och melodierna till visorna som såldes i skillingtryck.

Alla böcker kan köpas via nätbokhandlar som Adlibris.se och Bokus.se.

En botfärdig synderskas svanesång

Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Av Karin Strand (Möklinta: Gidlunds förlag, Skrifter utgivna av svenskt visarkiv 47)

De är bara namn på skillingtryckens framsidor: kvinnor som dömts till döden för hemska brott i tider långt från vår egen. De beskrivs som ”synderska” och ”barnamörderska” med datum och plats för avrättningen. Men till skillnad från dagens true crime berättar visorna inte mycket om själva brottet, inte heller om gärningskvinnans omständigheter. I stället möter vi missdåderskan som kulturell stereotyp: en ångerfull synderska eller monstruös mor. Men bakom varje visa ruvar en verklig historia.

I denna bok studerar visforskaren Karin Strand skillingtryck som rapporterar om kvinnliga brottslingar för 1700- och 1800-talets publik. Genom ingående fallstudier av barnamordsbrott i Stockholm undersöker hon förhållandet mellan visorna och de faktiska händelserna så långt de kan spåras i rättegångsprotokoll, arkiv och dagstidningar. Vad
berättar visorna – och vad är det de inte förtäljer? Vilken roll spelade de folkliga trycken i samtidens opinion? Studien belyser en framträdande genre i vårt tidigaste massmedium men är också en resa i kvinnohistoriens mörkare regioner.

Läs mer om En botfärdig synderskas svanesång

De osynliga melodierna

Musikvärldar i 1800-talets skillingtryck

Av Märta Ramsten (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 48)

Att skriva om skillingtryckens melodier är egentligen omöjligt. Vistexterna finns i trycken men vilka melodier de skulle sjungas till anges sällan. För samtidens köpare var melodivalet många gånger självklart, medan dagens sångare och forskare ofta saknar ledtrådar till texternas musikaliska utformning. Vad kan vi då veta om melodierna? Hur anpassades text och melodi till varandra i denna kombination av skriftlig och muntlig förmedling?

Om bruk och återbruk av melodier i 1800-talets skillingtryck skriver Märta Ramsten, mångårig utforskare av det folkliga musikaliska kulturarvet. Förutom att belysa visornas melodivärldar ger framställningen en ingående och ofta roande inblick i skillingtryckens roll i samtidens sociala och politiska liv.

Läs mer om De osynliga melodierna

Skillingtryckarna

Skillingtrycksproducenter under det långa 1800-talet

Av Eva Danielson (Stockholm: Svenskt visarkiv, Meddelanden från Svenskt visarkiv 53).

Skillingtryck har på senare år blivit föremål för forskarnas intresse. Det är själva visorna som står i fokus; texternas innehåll och de anvisade melodierna. Utgivningens materiella förutsättningar har däremot sällan studerats. Hur gick det egentligen till att trycka visor? Vilka var människorna som framställde och sålde visor för sin försörjning?

I denna bok ger etnologen Eva Danielson huvudrollen åt just visproduktionens aktörer. Med fokus på det långa 1800-tal som var skillingtryckens storhetstid skildrar den inledande studien arbetet vid tryckerierna, de ekonomiska villkoren samt förläggarnas och försäljarnas roll i cirkulationen. Bokens andra del är en kommenterad katalog över tryckerier i Sverige som i mindre eller större omfattning har tryckt skillingtryck. Sammanställningen belyser som den första i sitt slag ett spännande område för visforskningen som också är en del av vår tryck- och populärkulturhistoria.

Läs mer om Skillingtryckarna