Tryckta visor. Foto: Jonas André

Tryckta visor. Foto: Jonas André 

Tryckta visor

Perspektiv på skillingtryck som källmaterial

Redaktörer: Märta Ramsten, Karin Strand och Gunnar Ternhag

Denna bok är något så ovanligt som en tvärvetenskaplig genomlysning av historiens viktigaste spridningsmedier för visor: skillingtryck. Bokens författare – musikhistoriker, litteraturvetare, historiker, etnologer och konstvetare – både använder och diskuterar skillingtryck som källmaterial, med skiftande betoning och zoomningsgrad.

Artiklarna bygger på föredrag vid seminariet ”Skillingtryck som källmaterial” som anordnades 17 september 2013 av Svenskt visarkiv och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Antologin är medlemsbok 2015 för Samfundet för visforskning.

Innehåll

  • Karin Strand: Tidsspegling, tendens och tradering. Introduktion till skillingtryck som källmaterial
  • Eva Danielsson: Att försörja sig på skillingtryck
  • Lena Johannesson: Kliché på kliché? Nyhetsidiom och folkkonstikonografi i det svenska skillingtryckets bildvärld
  • Anna Nilsson Hammar: En värld höljd i dunkel? Om skillingtryck, språk och historia
  • Margareta Jersild: ”Sjunges som …” – inte bara en melodiangivelse
  • Märta Ramsten: Spökballader. Exempel på interaktion text–musik i skillingtryck
  • Gunnar Ternhag: Skillingtryck och handskrivna visböcker. Två frågor om vistextens vandringar
  • Olle Matsson: Giftmördare kyrkoherde Anders Lindbäck skildrad i några skillingtryck
  • Karin Strand: Förtvivlans synlighet. Om självframställan i skillingtryck utgivna av blinda
  • Hanna Enefalk: Uppsala universitetsbiblioteks skillingtryck och 1800-talets publicister. En historikers perspektiv på tryckta visor

Länk till Svenskt visarkivs prislista hittar du här.

Kommentarer

Kommentera