Brott, tiggeri och brännvinets fördärv av Karin Strand. Foto: Jonas André

Brott, tiggeri och brännvinets fördärv av Karin Strand. Foto: Jonas André 

Brott, tiggeri och brännvinets fördärv

Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck

Av Karin Strand

Skillingtryck kallas de enkla vistryck som fram till 1900-talets första decennier vände sig till den breda publiken. Visorna kunde vara av alla möjliga slag: psalmer, kungahyllningar, lyriska och humoristiska visor liksom visor om aktualiteter som nyheter, olyckor och rafflande brott. Den brokiga repertoaren speglar vilka ämnen som antogs intressera köpekretsen vid olika tidpunkter, men också vilka frågor som upphovspersoner med olika agendor sökte nå ut med i säljande form.

I denna bok studerar visforskaren Karin Strand tre olika visgenrer i skillingtryck som alla tematiserar sociala angelägenheter i sin samtid. Det handlar om tiggarverser av blinda, visor om brott och brottslingar samt berättelsesånger som propagerar mot dryckenskap. I undersökningen av visornas genrehistoria och kulturella funktion studeras visorna ytterst som sociala gränssnitt: hur texterna representerar de verkliga omständigheter, personer och problem de utger sig för att skildra. För detta syfte tar författaren oss också med på fallstudier av den vidare historien bakom de tryckta orden.

Gidlunds förlag 2016.

Beställ via prislistan

Boken är medlemsbok 2016 för Samfundet för visforskning – bli medlem och få den till rabatterat pris!

Kommentarer

Kommentera