Jämtlandsresan 1951

Den 2 april 1951 ansökte Matts Arnberg hos radiochefen om ”att snarast få fortsätta de inspelningar av folkmusik, som påbörjades i samband med den nu avslutade folkviseinsamlingen”. Som motiv anförde han: ”Det är fullkomligt omöjligt att komma detta musikaliska material inpå livet genom uppteckningar; den enda framkomliga vägen är inspelningar”. Och vidare: ”Då vi ännu här i landet har möjligheten att göra folkmusikprogram med äkta musik – en förmån som man i andra länder i högsta grad avundas oss – bör vi se till att denna traditionella musik bevaras, så att vi har en möjlighet att göra program av denna art även i framtiden”.

I ansökan föreslår Matts Arnberg vidare att han samma år skulle göra en inspelningsresa i Jämtland. Den skulle få karaktären av en upptäcktsresa där Arnberg först skulle rekognoscera i Jämtlands län och senare med inspelningsbuss och tekniker följa upp de kontakter han då fått. Samtidigt nämner Arnberg att musikavdelningen för kommande budgetår begär ett särskilt anslag för folkmusikinspelningar.

Grundlig planering

Radiochefen biföll Arnbergs anhållan om inspelningsresan i Jämtland. Den ägde rum i september 1951 och omfattade spelmansmusik, visor och lockrop. Följande socknar besöktes: Frostviken, Alanäs, Ström, Föllinge, Mörsil, Kall, Offerdal, Mattmar, Alsen, Gåxsjö, Marieby, Oviken och Klövsjö. Sammanlagt 31 traditionsbärare spelades in.

I en rapport om resan beskriver han uppläggningen av resan, som alltså avvek från de föregående. ”Jag gjorde först en rekognosceringsresa ensam i bil under ca 14 dagar, varefter själva inspelningarna tack vare den grundliga planeringen, kunde klaras på ca 14 dagar.”

Den här gången spelade man in på magnetofonband, men eftersom banden ännu så länge var oerhört kostsamma och beständigheten dessutom var osäker, fördes inspelningarna över till lackskivor vid hemkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyssna på alla inspelningar från Jämtlandsresan

Tillbaka

Skrivet av Musikverket den 17 oktober, 2016
Kategorier: Musik
Nyckelord: Matts Arnberg

Kommentarer

Kommentera