Mellan 1949 och 1953 gav Radiotjänst ut ett 30-tal skivor med folkmusik

Mellan 1949 och 1953 gav Radiotjänst ut ett 30-tal skivor med folkmusik 

Försäljningsframgång direkt

Mellan 1949 och 1953 gav Radiotjänst ut ett 30-tal 78-varvsskivor med folkmusik, samtliga producerades av Matts Arnberg. Den första skivan var med Rättviks spelmanslag, vars inspelning av Gärdeby gånglåt blev en verklig hit. Skivan blev en försäljningsframgång som bidrog till en fortsatt utgivning av folkmusik på skiva.

 

 

De flesta skivorna innehöll mest spelmansmusik från Dalarna, men spelmän från Skåne, Gotland, Uppland och Hälsingland fick också plats i serien.

Bland de tidigaste 78-varvsskivorna fanns också ett par som presenterade en annan typ av folkmusik än spelmansmusiken. En skiva innehöll vallmusik som användes i arbetet på fäbodarna, med bland annat kohorn, bockhorn och näverlur och en annan med de litet ovanligare instrumenten säckpipa och spelpipa, spelade av Ture Gudmundsson.

 

 

På skivan med vallmusik fanns också de i folkmusiksammanhang legendariska Transtrandskulningama med Karin Edvards och Elin Lisslass som spelades in hösten 1948. Inspelningen skedde via telefonledning från Dalarna till Stockholm. Dessa inspelningar kom att betyda mycket för forskningen kring fäbodmusiken och lockropen.

 

 

På tre skivor publicerades också dalakoraler, folkliga varianter av psalmsång, insjungna av Kammarkören och instuderade av Eric Ericson. Koralerna var här unisont framförda, vilket tidigare inte var särskilt vanligt i körsammanhang.

 

 

Epokgörande skivor

På 1960-talet svarade radion för tre stora grammofonutgåvor med folkmusik. Samtliga tre kan sägas vara epokgörande i sitt slag, eftersom inget liknande hade givits ut tidigare i Sverige eller ens i Norden. 1962 publicerades Den medeltida balladen – fyra LP-skivor samt en bok med kommentarer av Matts Arnberg, Ulf Peder Olrog, Karl Ivar Hildeman, Sture Bergel och Nils L Wallin. Tre av LP-skivorna innehåller traditionsinspelningar av ballader och den fjärde upptar en rekonstruktion av balladdans med sång av musikstuderande vid Folkliga musikskolan i lngesund.

Skivan Locklåtar och musik på horn och pipa gavs ut 1966. Den innehöll de tidigare utgivna inspelningarna med fäbodmusik från Dalarna, men här ingick även lockrop och vallåtar från ett större geografiskt område med fäboddrift. Här presenterades också för första gången sälgflöjt på skiva, ett instrument som man länge trodde var utdött i Sverige.

Sju skivor med jojk

1969 kom så radions största skivsatsning inte bara på folkmusikområdet, utan över­ huvudtaget. Det gällde Jojk, en presentation av samernas musik på sju lp-skivor med tillhörande bok. Detta var första gången samernas musik gjordes tillgänglig på grammofon i Sverige, och eftersom det var fråga om en relativt okänd sångkonst som var svårtillgänglig för många satsade radion på en utförlig presentation av materialet. Till de sju skivorna följde en bok på drygt 300 sidor med reseberättelse, texter och kommentarer på både svenska och engelska. För utgåvan svarade Matts Arnberg, Håkan Unsgaard och Israel Ruong.

Fältarbetet gjordes vid två inspelningsresor 1953 och i februari året därpå redigerades och protokollfördes inspelningarna. Men det dröjde alltså ytterligare 15 år innan jojkinspelningarna publicerades på grammofon.

Matts Arnberg fortsatte att producera folkmusikskivor för Sveriges Radios räkning under 1970-talets första år. 1970-talet innebar också ett nyväckt intresse för folkmusiken, den så kallade folkmusikvågen. Utgivningen av folkmusik på skiva ökade och Sveriges Radio var nu långt ifrån ensamma om att ge ut folkmusik på skiva. Såväl etablerade skivbolag som nystartade bolag särskilt inriktade på att ge ut folkmusik tillgodosåg den folkmusikintresserade publikens behov – och gör så än i dag.

Finns hos Caprice Records

Flera av Sveriges Radios folkmusikskivor har senare återutgivits av Caprice Records. De första skivutgåvorna från 1948–1953 går nu också att lyssna på på nätet via Svenskt visarkivs katalog över Sveriges Radios folkmusikinspelningar.

Lyssna på musiken

Tillbaka till presentationen

Kommentarer

Kommentera