Sidor ur dragspelaren Einar Skogs kassabok från början av 1900-talet. Källa: Svenskt visarkiv

Sidor ur dragspelaren Einar Skogs kassabok från början av 1900-talet. Källa: Svenskt visarkiv 

Einar Skogs kassabok

I mars 2014 mottog Svenskt visarkiv ett antal handskrivna anteckningsböcker som tillhört dragspelaren Einar Skog. I samlingen finns en kassabok som berättar om dragspelarens ekonomiska villkor i början av 1900-talet.

Under 1900-talets första decennier började dragspelare försörja sig som turnerande musiker. De uppträdde som solister eller tillsammans med andra dragspelare. De ingick i turnésällskap med tidens populära bondkomiker eller var ackompanjerande musiker till en ambulerande stumfilmsbiograf. Dragspelarna uppträdde i regel med ett konsertprogram för att sedan avsluta kvällen som dansmusiker.

Till konsert spelades virtuosa uppvisningsnummer där dragspelaren fick briljera med sina tekniska kunskaper inför en hänförd publik. Samma repertoar förekom vid de många dragspelstävlingar som var stora folknöjen under samma tid. På danserna varvades de redan etablerade danserna vals, schottis, polka och hambo med de senaste modedanserna som onestep och foxtrot.

En hårt arbetande musiker

I mars 2014 tog Svenskt visarkiv emot ett antal handskrivna anteckningsböcker som tillhört dragspelaren Einar Skog. Här går det att följa en hårt arbetande musiker i skiftet mellan 1910- och 20-tal. Här finns en utförlig förteckning över Einar Skogs repertoar av marscher, stepper, valser och liknande stilar.

Att det var en skicklig dragspelare går att anta utifrån de många tidningsklipp med referat från dragspelstävlingar som ingår i materialet. Tidningsklippen ger en uppfattning om den attraktionskraft som dragspelsmusiken hade hos publiken.

Kassaboken

I en kassabok går det att följa spelningar på baler, biografer och folkparker i framförallt Mellansverige. Det går också att få en uppfattning om dragspelarens ekonomiska villkor. Tretton folkparksspelningar i juli 1917 inbringade exempelvis 76 kronor. I dagens penningvärde motsvarar det 2178 kronor.

Förmodligen lämnade Einar Skog så småningom musikerkarriären bakom sig. I en av anteckningsböckerna ersätts turnéscheman mot slutet av 1920-talet med minnesanteckningar från en verkstadsmekanisk utbildning. I dag tycks han vara bortglömd som dragspelare. Förutom vad som kan utläsas ur arkivmaterialet går det inte att säga annat än att han föddes i Flen 1897 och att han vid sin död 1966 bodde i Sundbyberg. Även brodern Alvar (1900-1987) spelade dragspel och periodvis tycks de båda bröderna ha turnerat tillsammans.

Läs Einar Skogs kassabok.

Arkivförteckning över Einar Skogs samling.

Kommentarer

Kommentera