Dokument dansar inte. Foto: Jonas André 

Dokument dansar inte

Om dans, arkivering, traditioner och kulturarv

Av Mats Nilsson

Dokument dansar inte är en forskningsrapport inom Svenskt visarkivs projekt Mixa eller maxa. Mellan 2011 och 2014 studerade en forskargrupp från Svenskt visarkiv insamlingsideologier, identitetspolitik och kulturarvshantering ur ett musiketnologiskt perspektiv. Projektet, som gick under namnet Mixa eller maxa och finansierades av Kulturrådet, ställde frågor kring Svenskt visarkivs egen verksamhet och historia, men rymde också ett jämförande perspektiv. Svenska kulturinstitutioner har aldrig varit några isolerade företeelser utan har verkat i ett växelspel med politiska och kulturella strömningar i omvärlden.

Mats Nilsson är docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.  I rapporten Dokument dansar inte (Meddelanden från Svenskt visarkiv 50) diskuterar han ideologiska ställningstaganden bakom skapandet av Arkivet för folklig dans. Arkivet är Svenskt visarkivs viktigaste danssamling och grundades av dansaren och folkbildaren Henry Sjöberg. Det fanns ursprungligen hos Dansmuseet i Stockholm. Arkivet flyttades 2011 till Svenskt visarkiv i Statens musikverk.

Arkivet innehåller framför allt material om social dans från olika tider, med tonvikt på svensk folklig dans. Här finns film, litteratur och annat arkivmaterial. Arkivet omfattar även visst material om andra dansstilar så som swing och tävlingsdans.

Mats Nilsson ställer frågor om arkivens roll i traditionen och om det överhuvudtaget är möjligt att arkivera estetiska praktiker som till exempel dans och musik. Men också; är arkiven en del av en levande tradition eller bara en ögonblicksbild från insamlingstillfället?

Läs rapporten

Läs rapporten här

Fler nummer av Meddelande från Svenskt visarkiv

Kommentarer

Kommentera