Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

Vem bestämmer kulturarvet?

Varför samlar statliga institutioner på konst, musik och andra konstnärliga verk? Vad säger det om vår identitet och folkbildning? Det är några av frågorna som undersökts i Svenskt visarkivs forskningsprojekt Mixa eller maxa. Nu finns rapporterna digitalt.

Mixa eller maxa drevs av Svenskt visarkiv 2011–2014 och behandlade frågor om insamling och ideologi. Allt samlande bygger på urval som är beroende av både samhällsideologier och maktförhållanden. Vem bestämmer vad som skall betraktas som kulturarv och bevaras på museer eller bli kulturminnesbevarat? Och vem bestämmer vad som inte ska bevaras och därmed glömmas?

Forskningen utgick från Svenskt visarkivs insamlings och dokumentationsverksamhet som bland annat jämfördes med liknande institutioner i andra europeiska länder.

Rapporter på nätet

Nu finns tre rapporter från projektet att läsa digitalt på Musikverkets webbplats – Det stora inspelningsprojektet av Mathias Boström, Dokument dansar inte av Mats Nilsson och Documentum av Anders Hammarlund.