Det stora inspelningsprojektet. Foto: Jonas André 

Det stora inspelningsprojektet

– Samarbetsnämnden för svensk folkmusik och inspelningsverksamheten under 1960-talet

Av Mathias Boström

Det stora inspelningsprojektet är en forskningsrapport inom Svenskt visarkivs projekt Mixa eller maxa. Mellan 2011 och 2014 studerade en forskargrupp från Svenskt visarkiv insamlingsideologier, identitetspolitik och kulturarvshantering ur ett musiketnologiskt perspektiv. Projektet, som finansierades av Kulturrådet, ställde frågor kring Svenskt visarkivs egen verksamhet och historia, men rymde också ett jämförande perspektiv. Svenska kulturinstitutioner har aldrig varit några isolerade företeelser utan har verkat i ett växelspel med politiska och kulturella strömningar i omvärlden.

Mathias Boström är chef för Smålands Musikarkiv i Växjö och före detta forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv. I Det stora inspelningsprojektet belyser han den inspelningsverksamhet som skedde inom ramarna  under 1960-talet med kopplingar till i första hand Svenskt visarkiv och dåvarande Musikhistoriska Museet.

Beställ kostnadsfritt

Läs rapporten här, eller beställ ett kostnandsfritt exemplar genom att mejla: visarkivet@musikverket.se. Meddelande från Svenskt visarkiv nr 51.

Fler nummer av Meddelande från Svenskt visarkiv

Kommentarer

Kommentera