Det stora inspelningsåret 1968

I Svenskt visarkivs stora ljudsamlingar finns cirka 5 000 inspelningar som spelats in i Visarkivets egen dokumentationsverksamhet. Inspelningarna är mycket efterfrågade och används regelbundet av musiker, forskare och en intresserad allmänhet. Visarkivets inspelningsverksamhet startades 1968 med fokus på att dokumentera vad som då uppfattades som de sista resterna av en levande svensk folkmusiktradition. Här kan du genom fotografier, artiklar och annat arkivmaterial följa inspelningarnas tillkomst och möta de människor som dokumenterats av Visarkivet, mer än 50 år senare.