Matts Arnbergs resa i folkmusiken

Det började på Sveriges Radio

Midsommarhelgen 1948 direktsände Sveriges Radio en spelmansstämma från Visby. Ingen av de anställda på radions Musikavdelning ville offra midsommarledigheten för att åka till Gotland, uppdraget gick därför till avdelningens yngste medarbetare – Matts Arnberg.

Med bakgrund inom den klassiska musiken hade Arnberg dittills inte ägnat folkmusiken något nämnvärt intresse, men under midsommarhelgen på Gotland väcktes hans intresse. Arnberg har senare berättat att han förhöll sig likgiltig till den officiella delen av spelmansstämman. Men när buskspelet senare tog vid, där spelmännen spelade under mindre formella former, blev upplevelsen för honom närmast chockartad: ”Det här var ju musik, musik med kvalitét, musik med substans – det hade jag aldrig upptäckt tidigare inom folkmusiken”. Hör honom berätta själv!

Efterfrågat material blir tillgängligt

Sveriges Radios tidiga folkmusikinspelningar efterfrågas ofta och finns i dag hos Svenskt visarkiv. Det har använts som såväl källmaterial till musikforskning som till inspirationskälla för nya generationer folkmusiker. I runda tal rör det sig om över 7 000 inspelade låtar och visor med omkring 800 spelmän och sångare som nu är tillgängliga att lyssna på för alla.

Lyssna på inspelningarna

Märta Ramsten, musiketnolog och tidigare chef för Svenskt visarkiv, har skrivit artikeln Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken – Ett stycke folkmusikhistoria i modern tid som en del av sin doktorsavhandling. Texterna i den här presentationen är baserade på hennes artikel.