Musik på kåken

Kåkfarare, identitet och musik

Genom att gemensamt utöva musik kan en grupp människor känna stark samhörighet, utan att någonsin behöva upptäcka om de faktiskt har något gemensamt utöver dessa känslor. Musiken är en viktig del i människans identitet, både individuellt och i grupp. Identitetsskapandet sker bland annat genom att musiken förmedlar ideologiska budskap, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Sambandet mellan livsstil, intressen och kulturell identitet verkar vara djupt rotad.

Ett vanligt exempel är en sjungande fotbollspublik som i hänförelsens stund känner stark gemenskap, samtidigt som de flesta aldrig träffas i andra sammanhang än fotbollens.

Fängelsevisor eller kåklåtar är ett annat exempel på en sådan visrepertoar. Den har vuxit fram på svenska fängelser i den gemenskap som kan skapas i ett socialt utanförskap. Typiskt för genren är att vistexterna handlar om situationen för människor i utanförskap. Visorna har också det gemensamt att de är med och skapar en bild av den sociala kategorin kåkfarare.

På detta sätt liknar fängelsernas intagna andra grupperingar i samhället. Olika marginaliserade grupper har alltid haft sina kännemärken som språk, tecken, klädstil med mera.

Texterna i presentationen är hämtade ur boken Kåklåtar av Dan Lundberg.

Svenskt visarkiv och kåkvisorna

I mitten av 1960-talet och början av 1970-talet gjorde Svenskt visarkiv inspelningar av visor på svenska fängelser inom ramen för två olika dokumentationsprojekt.

Syftet med det första projektet var att dokumentera den repertoar av så kallade kåkvisor som av tradition funnits på svenska fängelser och som av insamlarna uppfattades vara på utdöende.

Det fanns många förklaringar till att vistraditionerna i svenska fängelser var på väg att försvinna. Kriminalvården var i ett förändringsskede med, bland mycket annat, större möjligheter för de intagna att ägna sig åt fritidsaktiviteter. Nya medier och tillgången till dessa även under fängelsevistelsen bidrog också till ett förändrat musikbruk.

De inspelningar som finns i Svenskt visarkivs samlingar utgör en blandning av äldre populära och folkliga visor samt visor som textligt behandlar fängelser och vardagslivet som fängelseintern. I de senare kategorierna finns visor som uttrycker saknad, längtan och besvikelse men också skämtsamma och erotiska visor.

Läs mer om Svenskt visarkivs insamling av kåkvisor. 

 

Läs vidare