Vallmusik

Lockrop och vallåtar utgör en viktig del av såväl skandinavisk kultur- och musikhistoria som Svenskt visarkivs inspelningar och uppteckningar. De utgör en rik källa till kunskap om improvisation och variation i den traditionella musiken, och om kvinnors musicerande. Här kan du fördjupa dig i vallmusiken – lyssna på fältinspelningar, ta del av notuppteckningar och läsa om bland annat vallmusikens funktion, historia, teknik och tonalitet.

Vallmusik eller fäbodmusik hör till de äldsta musikformer vi känner till i Skandinavien – den anses åtminstone ha rötter i nordisk medeltid. Från början var det framför allt ett funktionellt musicerande som utövades av en ensam person – solo. Ett musikaliskt arbetsredskap knutet till fäbodarna och vallning av boskap i skogs- eller fjällmarker. Skötseln av kor, får och getter samt produktion av mjölk, smör och ost var främst arbetsuppgifter för kvinnor och barn i bland annat de svenska och norska lantbrukssamhällena.

I vallningen användes både vokala (sjungna) lockrop och horn och lurar för att signalera till djuren som gick fritt i skogen. Man kunde också signalera till andra vallare, till exempel om fara hotade. Röst- och spelteknik tillsammans med akustiken i skogar med småsjöar och bergklackar gör att ljuden kan höras över flera kilometer om inga andra ljud stör.

Både vokal och instrumental vallmusik bygger på variation och improvisation över korta melodislingor med ett litet begränsat tonförråd (se Vallmusik – modal och improviserad musik). Dessutom ingår rop och talsång, härmning av djurläten och till exempel ljudstötar i barklurar. Ljudet av röster och instrument ledde de olika arbetsmomenten på en fäbod. Forskaren Anna Johnson har kallat detta fenomen ”ett dagslångt musikskeende”.

Caprice Records har gett ut skivan Lockrop och vallåtar. Där finns bland annat Get- och fårlock  av Märta Myhr, och Vallåt från Nås efter Tillmans Sara av Pelle Jacobsson

På kvällarna utövade fäbodens kvinnor också annan musik, de spelade låtar på spelpipor och andra flöjter eller fiol, de sjöng visor och från 1800-talets mitt och spelade gitarr och dragspel.

Idag använder folkmusiker olika former av vallmusik i konsertsammanhang, i musikaliska arrangemang och i genreöverskridande musik. Lockrop eller lurlåtar har använts som invigningssignal på festivaler. Kurser och verkstäder med vallmusik är populära, särskilt kurser i de vokala lockropen.

I Svenskt visarkivs samlingar finns åtskilliga inspelningar av lockrop och spel på näverlur, kohorn och bockhorn. Där finns även intervjuer med utövare. Du kan söka på begreppen lockrop, kohorn, bockhorn, näverlur, på personnamn eller landskap.

Hos Svenskt visarkiv finns också uppteckningar av hornlåtar, lockrop och vallvisor, foton, ett par filmer samt litteratur om vallmusik.

Bland inspelningarna hos Svenskt visarkiv finns både de som Matts Arnberg med flera gjorde för Sveriges Radios räkning på 1950- och 60-talen och Svenskt visarkivs egna inspelningar.

Lyssna på Svenskt visarkivs inspelningar av vallmusik och intervjuer med utövare