Spelmansböcker

Sexdregasamlingen är en samling med spelmansmusik från sent 1700-tal som nyligen skänkts till Svenskt visarkiv av Kindgillet i Göteborg. Den består av två spelmansböcker, ett mindre nothäfte och ett antal lösa notblad. Här presenteras samlingen i färg tillsammans med två ljudexempel.

Notböcker i Sexdregasamlingen. Foto: Erik Hammarström

Spelmansböcker

Svenskt visarkiv har ett stort antal spelmansböcker i sina samlingar. Det handlar om handskrivna notböcker med främst instrumentalmusik för dans från 1700- och 1800-talen. Spelmansböcker fungerade som ett arbetsmaterial för spelmän där danser och låtar skrevs ned till stöd för minnet. I böckerna finns ofta varianter på melodier som fick fäste i den levande folkmusiktraditionen och som senare fångades upp av folkmusikinsamlare. På så sätt ger de intressanta inblickar i repertoaren under en specifik tidsperiod. Eric Hammarström och Mathias Boström på Svenskt visarkiv skriver om spelmansböcker och varför de kan ses som en motsvarighet till vår tids iTunes-bibliotek.

 

Sexdregasamlingen är en av de mer kända handskrivna samlingarna med spelmansmusik från 1700-talet. Den består av två notböcker där ägarnas namn är angivna, Johannes Bryngelsson och Anders Larsson. I samlingen finns även ett mindre nothäfte där ägaren är okänd och ett antal lösa notblad. Alla fem delar har nu skannats in och finns att ta del av här nedan. Eric Hammarström tecknar samlingens historia. Han har även gjort inspelningar av två polskor ur Johannes Bryngelssons notbok som finns att lyssna på här och här.