Tradisjonell sang som levende prosess

Redaktörer: Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem, Ingrid Åkesson

Vad händer egentligen när människor sjunger visor i gehörstradition? Hur ser individuellt skapande och medskapande ut i melodi, text och framförande? Hur ser likheter och skillnader ut mellan olika vokala genrer? Tio forskare, sångare och pedagoger från Danmark, Norge och Sverige tar upp dessa och liknande frågor i denna alldeles nya bok. Fokus ligger på olika aspekter av variation i traditionell sång, på de uttryck för ständig förändring, individualitet och kreativitet som i större eller mindre grad står att finna i folkligt musicerande. Vi vill med den här boken visa hur fruktbart det kan vara att kombinera synvinklar och överskrida fackgränser. Boken vänder sig till läsare intresserade av folkmusik, sjungande och kreativitet.

Artiklarna är skrivna på danska, norska och svenska med English summaries.

Innehållsförteckning, ingresser och Summaries samt tillhörande ljudfiler finns på Norsk visearkivs hemsida

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv nr 26, Norsk visearkivs publikasjon 2.

Boken är utgiven med stöd från Rådet for folkemusikk og folkedans, Letterstedtska föreningen, Dansk folkemindesamling, Norsk visearkiv och Svenskt visarkiv.

Novus forlag, 2009

Beställs direkt från Novus forlag

Kommentarer

Kommentera